Kjøpsvilkår

Retningslinjer og vilkår

Nettavisen og tidsskriftet Minerva er en tjeneste som leveres av Mediehuset Minerva AS.

Disse vilkårene regulerer ditt kjøp og bruk av Minerva.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Mediehuset Minerva AS, Akersgata 20, kundeservice@minerva.no, tlf. 99 77 72 86, Org nr. 918 136 533 og betegnes i det følgende som selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3. Levering

Når kjøper tegner abonnement på Minerva, får kjøper umiddelbart tilgang til alt innhold på Minerva på internett til kjøper eventuelt velger å si opp abonnementet. Ved bestilling av abonnement med papirutgave vil kjøper motta totalt 4 utgaver per post kvartalsvis. Om kjøper bestiller abonnement som inkluderer papir etter at en utgave er sendt via ordinær utsending, vil kjøper få ettersendt papirutgaven for inneværende kvartal dersom bestillingen skjer innen 3 uker etter ordinær utsending.

Abonnementet er personlig, med mindre abonnementet kjøpes som gave til en annen.

4. Oppsigelse og bindingstid

Løpende abonnement kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før perioden utløper. Evt. tid som gjenstår på abonnementet vil ikke bli refundert, med mindre kjøper benytter seg av angrerett (beskrevet i pkt. 8). Kjøper kan si opp sitt abonnement ved henvendelse til vår kundeservice på e-post til kundeservice@minerva.no eller ved å avslutte abonnementet via sin minerva-konto.

Ved tegning av abonnement vil kjøper automatisk bli påmeldt Minervas nyhetsbrev på e-post, med oppdatert stoff fra Minerva.no. Kjøper kan når som helst melde deg av ved å klikke på lenken nederst i e-posten.

5. Betaling

Kjøper betaler abonnementet forskuddsvis, basert på abonnementets art. Kjøper kan betale via Vipps, kreditt- og debetkort eller faktura. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, reserveres kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som kjøper bestiller abonnementet. Om kunden betaler via Vipps, trekkes summen umiddelbart i det kunden fullfører sin bestilling.

Ved betaling med faktura tilkommer fakturagebyr på 49 kroner. Fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme. Mediehuset Minerva forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement når som helst med 14 dagers varsel.

De nye prisene kunngjøres i produktet, på våre nettsider, eller per e-post og telefon. Du kan når som helst si opp abonnementet ved prisendringer. Hvis du endrer ditt kundeforhold, kan grunnlaget for prisen du betaler bli endret. I dette tilfellet vil prisene bli justert automatisk og uten varsel ved neste forfall. Prisene vil bli justert i henhold til gjeldende prisliste, og slik at prisbetingelsene er i henhold til ditt oppdaterte kundeforhold.

7. Endring av produkter og tjenester

Mediehuset Minerva forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene og tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på e-post hvis endringene gjelder for dine produkter og tjenester.

8. Angrerett og retur

Angrerettloven gir kunden rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert. Link til angrerettskjema finner du her. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

9. Reklamasjon

Mediehuset Minerva vil sørge for å levere produktene i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på Minerva.no. Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved produktene må gjøres til kundeservice snarest mulig. Eventuelle tilbakebetalinger gjøres til det kortet du benyttet ved betaling for produktet eller på kontonummer du oppgir til oss.

10. Personvern

Når kunden kjøper abonnement på Minerva eller bruker våre nettsider, vil vi samle inn personopplysninger om kunden for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det abonnementet kunden har kjøpt, og for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til etter gjeldende personvernregler. Se personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

11. Endring i vilkår

Vi vil kunne oppdatere våre abonnementsvilkår fra tid til annen.

Du vil alltid finne siste versjon på våre nettsider.

12. Kundeservice og kontaktinformasjon

Har du behov for kundeservice kan du kontakte oss via:

Telefon: +47 934 84 462

E-post: kundeservice@minerva.no

Mediehuset Minerva AS

Organisasjonsnummer: 918 136 533

Adresse: Akersgata 20, 0258 OSLO

13. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Powered by Labrador CMS