SPALTIST

Sankt Johannes kirke i Stavanger

Med rett til å diskriminere

Den norske kirkes legitimitet som samfunnsaktør hviler på at den oppleves som «en åpen og inkluderende folkekirke», som ikke er i konflikt med majoritetsbefolkningens liberale verdisett.

Publisert

Skal kirken kunne vektlegge samlivsform ved ansettelser av prester? Spørsmålet var nylig oppe til høring i Stavanger bispedømmeråd. Bakgrunnen er at Åpen Folkekirke har foreslått vedtak i kirkerådet om at det ikke lenger skal være mulig, ettersom det åpner for diskriminering av homofile. Et unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven har så langt gjort det mulig å vektlegge samlivsform i kirken.

Etter avstemningen var rådet delt i to; fem av medlemmene gikk inn for at kirken ikke skal kunne vektlegge samlivsform, mens de resterende fem gikk imot å ta opp saken i kirkerådet. Bispedømmerådslederen tok dermed i bruk sin dobbeltstemme, slik at den konservative delen av rådet fikk gjennomslag for sitt forslag. I høringssvaret ble likevel mindretallets syn lagt ved.

Det er verd å merke seg at Stavanger bispedømmeråd er det eneste i Den norske kirke som ikke har gått bort fra at samliv skal kunne vektlegges. Høringssvaret vil derfor ikke få noen betydning, kirkerådet vil sette en stopper for praksisen, og Stavanger bispedømmeråd vil måtte rette seg etter vedtaket. Dermed blir det en ren symbolsak, der de konservative markerer at kirkens tradisjonelle forståelse av samliv burde kunne vektlegges.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS