Fakta og forutsigelser

Trump har mye rett i sine begrunnelser for å trekke USA fra Paris-avtalen, og ”faktasjekkerne” og Anders Romarheim tar feil.

Publisert

I mitt svar til Anders Romarheims artikkel hos Minerva - Vi plikter å ta kampen mot Trump, publisert hos Klimarealistene, viser jeg at Romarheim tar feil når han påstår at Trumps rosehavetale om enigheten i Paris ikke er i tråd med doktrinen America First. Når en sammenholder doktrinen slik den er formulert i America First Energy Plan og America First Foreign Policy med rosehavetalen, er det lett å se at innholdet er sammenfallende. Det er derfor vanskelig å begripe at politiske kommentatorer ikke fatter dette, og hevder det motsatte.

Minerva har satt som betingelse for publisering av mitt svar at jeg underbygger at Trump har rett og at faktasjekkere tar feil. Selv om jeg ikke deler alle Trumps synspunkter, skal jeg i det følgende derfor vise at han kan ha rett i rosehavetalens påstander som jeg gjenga.

Fornybare og grønne jobber

Kessler og Lee hevder i The Washington Post at Trump kan ta feil fordi han kan ha oversett fordelene ved å takle klimaendringene, inkludert grønne jobber. Obama ville takle klimaendringene ved å redusere CO2-utslipp. Under en kongresshøring i 2009 innrømmet imidlertid tidligere direktør for det amerikanske miljødirektoratet EPA, Lisa Jackson, at de amerikanske utslippsreduksjonene lagt frem i et tidligere forslag, Warner-Lieberman i 2007, ikke ville ha innvirkning på atmosfærens CO2-nivå.

Produksjon av vindmøller, solpaneler og biodrivstoff krever mange arbeidsplasser. At denne industrien er mer arbeidsintensiv enn konkurrerende industri, taler ikke til dens fordel. Høye produksjonskostnader betyr ikke mer velstand. Den spanske økonomen Gabriel Calzada fant i 2009 at for hver grønn jobb som ble skapt, gikk over to jobber tapt i andre sektorer.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS