NYHET

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD/Flickr (CC BY 2.0)

Regjeringen sparer 119 millioner kroner på likebehandling av ungdom uten arbeid

Unge på arbeidsavklaringspenger har en vesentlig høyere inntekt enn sine jevnaldrende, men de som allerede har rukket å komme inn i ordningen vil likevel ikke bli kuttet.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2020 har regjeringen varslet at den vil redusere minsteytelsen i ordningen for arbeidsavklaringspenger til personer under 25 år.

Arbeidsavklaringspenger er en støtteordning som gir inntekt til personer som på grunn av skade eller sykdom har behov for hjelp fra NAV for å komme tilbake til arbeidslivet. For å delta i ordningen må arbeidsevnen være redusert med 50 prosent. Målet med ordningen er at mottakerne skal komme tilbake i jobb.

På grunn av liten eller ingen arbeidserfaring blant unge stønadsmottakere mottar de fleste unge minsteytelsen i arbeidsavklaringspenger. Denne ytelsen er vesentlig høyere enn i sammenlignbare ordninger, som stønaden i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet for denne gruppen.

Flere unge uføre

Selv om antallet uføre i Norge har ligget relativt stabilt, på rundt 10 prosent av den arbeidsføre befolkningen de siste årene, har det vært en økning i antallet unge uføre. Siden 2015 har det blitt 5000 flere unge uføre. NAVs statistikk fra juni 2019 viser at over halvparten av alle nye unge mottakere av uføretrygd, kom fra ordningen med arbeidsavklaringspenger.

Unge på arbeidsavklaringspenger får 68 000 kroner mer enn jevnaldrende

I dag mottar unge på arbeidsavklaringspenger hele 198 000 kroner i året, mens ungdom som studerer kun mottar 121 000 kroner i året med et fullt studielån. Ungdom som deltar på kvalifiseringsprogrammet, som er et program for de som trenger ekstra oppfølging for å komme tilbake til arbeidslivet, mottar 130 000 kroner.

– Vi ønsker å harmonisere minsteytelsen i AAP-ordningen for unge under 25 år med ytelsene i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet, og i stedet satse på en betydelig tettere oppfølging av de unge, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Regjeringen foreslår derfor å redusere minsteytelsen i arbeidsavklaringspenger fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år. Dette er samme nivå som ytelsen for unge i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet.

– Dette vil bidra til å vri fokus fra varig sykdom til mulighetene for bedring av arbeidsevnen, sier arbeids- og sosialministeren.

Ingen kutt til unge som allerede mottar arbeidsavklaringspenger

Men det er ingen av dem som allerede i dag mottar arbeidsavklaringspenger som vil få sin utbetaling redusert til det nivået deres jevnaldrende uten arbeid befinner seg på. Endringen skal gjelde fra 1. februar 2020, og vil ikke berøre dem som allerede er inne i ordningen.

Regjeringen foreslår fra samme tidspunkt at ung ufør-tillegget skal forbeholdes personer som mottar uføretrygd og at man ikke lenger skal kunne få det mens man mottar arbeidsavklaringspenger.

Regjeringen opplyser om at reduksjon av minsteytelsen og endringen i reglene for ung ufør-tillegget vil til sammen gi en innsparing på 119 millioner kroner i 2020.

Powered by Labrador CMS