Innvandring øker ulikheten

Det er en viss økning i ulikheten i Norge. Mer enn halvparten av den skyldes flere innvandrere. SV svarer med å fjerne inntektskravet ved familiegjenforening.

Publisert Sist oppdatert

For en drøy uke siden la Statistisk Sentralbyrå frem sin Økonomisk Utsyn 2016, som blant annet inneholder data om ulikhet. Og den viser en viss økning i ulikheten, som SV på sitt pågående landsmøte mobiliserer mot.

Fra år til år varierer ulikhetsanslagene en del. Det kan handle om svingninger i finansmarkedene, eller endringer i skattereglene som utløser kortsiktige tilpasninger. Slik er det også for 2015, som er det siste året Byrået har data for. De skriver:

”SSBs inntektsstatistikk for husholdninger viser at inntektsulikheten økte betydelig i 2015. Målt ved den så­ kalte Gini-koeffisienten, økte ulikheten i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fra 0,247 i 2014 til 0,263 i 2015. Dette er den sterkeste økningen i ulikhet på ti år. Det er hovedsakelig en betydelig økning i mottatt aksjeutbytte som forklarer økningen i den observerte inntektsulikheten.”

Her har SV tilsynelatende glimrende kort på hånden. Men litt lenger ned kommer forklaringen:

”De store utbytte-utbetalingene i 2015 skyldes for en stor del skatte-tilpasninger, som følge av varslede endringer i beskatningen av slike inntekter i 2016.”

Slik skattemotivert timing av når man tar utbytte har selvsagt lite med reelle inntektsendringer å gjøre. Det blir interessant å se om det økte utbytte i 2015 blir balansert av mindre utbytte i 2016 og 2017.

SSB skriver videre:

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS