NYHET

Høstens tall viser at samlet kundetilfredshet for Vy tog går ned fra 74 til 67 poeng.

Norsk jernbane har 19 kommunikasjonssjefer og direktører

Bane Nor har flest kommunikasjonssjefer med sine ti, men ingen av disse har mulighet til å svare på pressehenvendelser om dette før i desember.

Publisert Sist oppdatert

Den 18. november sendte togoperatører Vy ut pressemelding med tittelen «Kraftig nedgang i togkundenes tilfredshet».

Til å svare på spørsmål fra pressen om dette, oppgir togselskapet navn og kontaktinformasjon på ikke mindre enn fem personer med tittelen kommunikasjonssjef.

Til Minerva opplyser en av kommunikasjonssjefene at Vy har en sentral kommunikasjonsstab på syv ansatte, hvorav fire av dem har tittelen kommunikasjonssjef. Men den sentrale kommunikasjonsstaben sysselsetter kun halvparten av Vys kommunikasjonssjefer.

Vys togvirksomhet er oppdelt i fire regioner kalt Vest, Nord, Øst og Sør og hver av disse regionene har sin egen lokale kommunikasjonssjef. Dermed sysselsetter Vy alene åtte personer med tittel som kommunikasjonssjef.

Til Minerva presiserer kommunikasjonssjef Gina Scholz at kommunikasjonsarbeidet i Vy ikke utelukkende handler om togvirksomheten:

– De som jobber sentralt, jobber for hele Vy, som altså har en stor bussvirksomhet i tillegg til togvirksomheten. Vi har også virksomhet for både tog og buss i Sverige. Vi har også en satsing på Mobilitet og Reiseliv.

Scholz har også bedt Minerva om å vurdere et annet illustrasjonsbilde enn et Vy-tog til saken da saken omhandler norsk jernbane totalt sett og ikke utelukkende Vy som togoperatør.*

Bane Nor har 10 kommunikasjonssjefer

Det høye antallet kommunikasjonssjefer er ikke unikt for Vy i norsk jernbanesektor.

Etter jernbanereformen har Jernbaneverket blitt til Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Våren 2017 ble Norske tog AS, Mantena AS og Entur skilt ut som egne selskaper fra tidligere NSB, som ble til Vy. Til sammen sysselsetter disse selskapene 19 personer som benytter tittelen kommunikasjonssjef, pressesjef eller kommunikasjonsdirektør.

Aller flest finner vi hos Bane Nor. På deres nettside opplyses det konktaktinformasjon til tilsammen 18 pressekontakter. Blant disse 18 personene oppgir 10 av dem på sosiale medier som jobbnettverket LinkedIn og Twitter at de arbeider som kommunikasjonssjef, pressesjef eller kommunikasjonsdirektør.

Minerva har henvendt seg til Bane NOR med spørsmål om disse tallene stemmer, og om det eventuelt finnes flere kommunikasjonsdirektører eller -sjefer i selskapet. Men ingen av de ti kommunikasjonssjefene eller direktørene har anledning til å svare på spørsmålet om hvor mange som jobber med slik tittel i selskapet før i desember.

– Vi har mottatt din henvendelse, men rekker dessverre ikke å gi deg et svar før mandag 2. desember, svarer Heidi Vågen som er lederassistent i kommunikasjonsstaben på e-post.

Til sammen 19 kommunikasjonssjefer i hele sektoren

I tillegg til de 18 kommunikasjonssjefene som har arbeid i Bane Nor og Vy arbeider det en kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

I selskapene Entur og Norske tog, som alle ble skilt ut fra Vy, arbeider det ingen kommunikasjonsjefer, men de er tilgjengelige for å svare på spørsmål når Minerva tar kontakt.

Direktør i Entur AS, Even Kyseth, forteller Minerva at selskapet tidligere hadde en markedssjef, som også var ansvarlig for kommunikasjon. Han sier det ikke er sikkert om stillingen vil bli besatt.

– Administrerende direktør fungerer som pressekontakt, men selskapet har tre kontaktpersoner, som fremkommer på nettsiden vår. Vi har ikke behov for egen kommunikasjonsavdeling.

Kjell-Arthur Abrahamsen, direktør i Norske tog AS, forteller Minerva at det ikke er noe heltidsbehov for en kommunikasjonssjef i deres selskap.

Mantena AS har ikke svart på henvendelse fra Minerva, men på firmaets nettside er det ikke oppgitt noen kommunikasjonssjef eller annet personale med ansvar for kommunikasjon.

Fallende kundetilfredshet

I pressemeldingen Vy sendte ut den 18. november opplyses det at Vy to ganger i året måler hvor fornøyde togkundene er med Vys leveranser. Høstens tall viser at samlet kundetilfredshet for Vy tog går ned fra 74 til 67 poeng.

– Her jobber vi hver dag sammen med Bane NOR for å forbedre informasjonen som går ut til kundene, understreker konserdirektør Fosen i pressemeldingen.

*Presiseringene fra Scholz i Vy er lagt inn etter at saken først ble publisert.

Powered by Labrador CMS