92 000 norske barn lever i fattige familier

Hvis vi øker og skattlegger barnetrygden, vil vi få færre fattige barn uten at den offentlige pengebruken øker.

Publisert

Det økonomiske handlingsrommet for Stortinget blir mindre i årene fremover. Trangere tider tvinger frem tøffe prioriteringer for politikere i årene fremover. Omleggingen av pleiepengeordningen viser hvor vanskelig det er å gjøre omprioriteringer uten å ramme enkeltgrupper. Å balansere nødvendige reformer i velferdsstaten mot beskyttelse av sårbare enkeltgrupper er for mange politikere mindre fristende enn linedans på en høyspentledning.

Samtidig lever 92 000 barn i fattige familier i Norge. Samfunnet skal strebe etter at disse barnas oppvekst ikke definerer muligheten deres. Samtidig er det vanskelig å finne treffende tiltak som både treffer godt og som ikke belaster offentlige budsjetter ytterligere. Derfor bør Stortinget snarest vedta en omlegging av dagens barnetrygd. Det vil gi større sosial og økonomisk likhet og bidra til at færre barn vokser opp som fattig i Norge.

KrF foreslo å styrke barnetrygden samtidig som barnetrygden skattlegges. Når barnetrygden beskattes som inntekt, vil de med lav inntekt sitte igjen med mer enn de som har høyest inntekt. Likevel bevares barnetrygden som universell velferdsordning for alle i Norge. Inntektene fra skattleggingen går til å øke dagens barnetrygd. En omlegging fungerer enda bedre hvis barnetrygden i tillegg tilføres mer penger.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS