DEBATT

Forurensende bedrifter må holdes ansvarlige i 2021

DEBATT: For å imøtekomme miljøutfordringene trenger vi et næringsliv som fokuserer på innovasjon og bærekraft. Det er våre folkevalgtes jobb å holde bedrifter som henger etter ansvarlige.

Publisert Sist oppdatert

Stortingspartienes programutkast for 2021 er en sørgelig fortsettelse av en praksis hvor bedrifter som påfører verden negative konsekvenser slipper å bli holdt økonomisk ansvarlig for sin drift. Bedrifter som skaper negative eksternaliteter ved plastforurensing og utslipp av miljøgifter, må ansvarliggjøres ved å betale for kostnadene de påfører samfunnet. Denne byrden kan ikke legges på skattebetalerne.

Eksternaliteter betyr at positive eller negative virkninger for tredjeparter ikke er medregnet i prisen i et produkt som selges. For å tydeliggjøre hvordan bedrifter i dagens skatte- og avgiftssystem slipper unna å ansvarliggjøres for sine negative eksternaliteter, kan man se på de tre bedriftene Pirelli, Swix og Stormberg, som i dag kun skatter av vanlige inntekter til tross for at produktene deres påfører deg og meg negative eksternaliteter.

Selskapet Pirelli lager bildekk, og gikk i 2018 med ca. 4 milliarder norske kroner i overskudd. Pirelli er et verdenskjent merke som de fleste kjenner til. Det færre sannsynligvis vet, er at dekk fra biler er den største kilden til utslipp av mikroplast og at dekkene i tillegg slipper ut andre kjemikalier i hav, jord og luft som ender opp i kroppene til mennesker og dyr. En ny studie viser også at kjemikalier fra bildekk er direkte ansvarlig for massedød hos laks. Pirelli og andre dekkprodusenter selger dekk som forurenser kloden med miljøskadelige partikler, men må ikke betale for dette. Fellesskapet ender opp med regningen, noe som gir enda mindre mening når eksternalitetene ikke er et uhell, men en direkte konsekvens av designet og materialbruken.

Det velkjente merket Swix, som i 2019 endret navn til Brav, selger bl.a. skismøring som inneholder miljø- og helseskadelige fluorkarboner. Disse stoffene brytes svært sakte ned og hoper seg opp i miljøet, dyr og mennesker, med svært skadelige resultater. Her er det igjen skattebetalerne som tar kostnaden ved eventuelle helsekostnader, ødelagt natur og oppryddingsarbeid som må til i etterkant.

Stormberg lager friluftslivsprodukter som undertøy og uteklær. Svært mange av disse produktene inneholder forskjellige typer plastmateriale. Når brukere vasker disse klærne, slipper de ut masse mikroplast via avløpet. Dette havner i havet og luften vi puster. Det er anslått at en person puster inn 5800 mikroplastpartikler i året, de fleste fra klesfibre. At dette er en direkte konsekvens av produktets normale bruk, viser en svært lite gjennomtenkt produktdesign. Statsminister Erna Solbergs svar til denne utfordringen var ikke å jobbe for å holde bedrifter ansvarlig gjennom avgiftsbelegging eller forbud for produktene, men å be folk om å vaske klærne sine sjeldnere.

Skal man holde seg i tråd med grunnleggende markedsøkonomiske prinsipper om at forurensere betaler for de skader deres produkter påfører verden, må man tørre å holde bedrifter og brukere ansvarlige for sine handlinger gjennom konkrete avgifter for negative eksternaliteter.

Ved å avgiftsbelegge forurensende næringsdrift kan vi bruke noen av inntektene på å senke avgiftene for bedrifter som ønsker å ta ansvar ved å produsere innovative produkter med gode eksternaliteter og god samfunnspåvirkning. Her bør partiene følge med i timen i 2021 og skape politikk som tar til seg de realitetene. Å la bedrifter holde på med dagens praksis er en bjørnetjeneste som ikke hjelper den enkelte bedrift, som ofte må insentiveres til å ta ansvar når de ikke gjør det på egenhånd. Er driften så negativ for verden at selskapet ved en rettferdig samfunnsøkonomisk avgiftsbeleggelse ville gått i minus, sier det seg selv at selskapet må endre seg.

For å imøtekomme utfordringene våre, trenger vi et næringsliv som fokuserer på innovasjon og bærekraft, og som blir holdt ansvarlig når det ikke gjør det. Her er CO2-avgiften en genial avgift som insentiverer bedrifter til å bli mer klimavennlige uavhengig av den enkeltes bedrifts velvilje. Vi trenger en lignende avgift for miljøgifter og mikroplast der hvor det ikke blir forbudt. Det har lite å si at vi vinner klimakampen, dersom vi gjør oss selv og våre etterkommere syke av akkumulerende miljøgifter.

Powered by Labrador CMS