DEBATT

Kraftutbygging i vernede vassdrag: Høyre svikter

DEBATT: Partiet som i årevis var en verdifull støttespiller for vern, ønsker nå å bygge ut fosser og elver det tidligere forsvarte. Hva skjedde, Høyre?

Publisert

Høyre har en stolt historie når det gjelder vern av fosser og elver som representerer flott og unik natur. I Alta-saken og andre naturvernsaker hadde vi verdifull støtte fra Inger Lise Skarstein, og Høyres stortingsrepresentant Carl Fredrik Lowzow gjorde en formidabel innsats for å få på plass en omfattende Verneplan IV for 30 år siden.

Da striden sto om utbygging av Øvre Otta i andre halvdel av 1990-tallet, var stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner og Børge Brende på barrikadene for å hindre utbygging.

Som olje- og energiminister var Tina Bru svært tydelig i å avvise utbygging i vassdrag som er vernet mot kraftutbygging. Utbygging kan bare tillates dersom vassdraget er truet av flomskader og alle andre alternativer for flomsikring ikke kan løse problemet.

I likhet med Fremskrittspartiet vil Høyre nå bygge ut fosser og elver som partiet selv iherdig arbeidet for å verne. Hvor ble det av de verdikonservative i Høyre?

For å nå klimamålene må energiforbruket ned, men andelen elektrisitet må opp. Energieffektivisering og energisparing er den raskeste, mest miljøvennlige, billigste og minst konfliktfylte måten å framskaffe energi vi trenger for å erstatte fossil energi på.

Vi håper å ha Høyre med på laget for å ta vare på den unike vassdragsnaturen vår!

Powered by Labrador CMS