DEBATT

Om slagordet «Aldri mer 9. april» skal bety noe, må personellet i Forsvaret prioriteres

DEBATT: Det er både riktig og viktig å bevilge milliarder til å fortsette styrkingen av det norske Forsvaret, men uten et riktig antall godt trent personell blir milliardene forgjeves.

Publisert

Natt til 9. april 1940 invaderte Nazi-Tyskland av Norge. En norsk offisers årvåkenhet, evne til å ta initiativ og vilje til å handle resulterte i store forsinkelser i de tyske invasjonsplanene.

Oberst Birger Eriksen var på daværende tidspunkt kommandør ved Oscarsborg festning. Den tyske hovedstyrken måtte passere festningen for å nå Oslo og ilandsette styrkene. Situasjonen er godt dokumentert, og ender med at Eriksen gir ordre om at det skal åpnes ild mot hovedskipet i den tyske flotiljen. Hovedskipet Blücher, som fraktet tyskernes hovedstyrke, ble senket, og slik ble den tyske invasjonen av Norge forsinket med ett døgn. Denne forsinkelsen ga viktige statsfunksjoner mulighet til å evakuere landet. Forsinkelsen gjorde det også mulig for Norges Bank å evakuere hele gullbeholdningen på 48,8 tonn.

I etterkrigsårene og i etterpåklokskapens klare lys ble Eriksen kritisert for ikke å ha senket andre skip i den tyske flotiljen, men han ble tildelt krigskorset med sverd. Det kan virke som at tildeling av høythengende medaljer hadde et annet innhold for snart 80 år siden. Det var ikke før på 70-tallet at man fikk en klar forståelse av hans handlinger og betydningen av disse.

Eriksen er ikke alene, Carl Gustav Fleischer er en annen offiser som hadde stor betydning for den norske innsatsen i de første ukene og måneden av krigen. Fleischer har ikke fått nok oppmerksomhet og ære for å ha påført tyskerne deres første store nederlag under andre verdenskrig. Under krevende forhold i og rundt Narvik med en multinasjonal styrke led den tyske hæren et omfattende nederlag, som ga de allierte et håp om at det som fremsto som en uslåelig fiende kunne slås.

Som et resultat av krigen i Ukraina og den anspente situasjonen i Europa skal Forsvaret styrkes. Milliardene skal sluses inn i Forsvaret. Det skal settes opp brigader i Hæren, kjøpes ubåter, skip og helikopter. Det snakkes mye om alt materiellet Forsvaret skal styrkes med, men hvor skal alle soldatene og offiserene komme fra? Hvor lang tid tar det å utdanne disse, og hvordan skal man beholde dem?

Forsvaret konkurrerer med alle andre arbeidsgivere, og må settes i stand til å skape en arbeidsplass der flere velger å bli i Forsvaret over tid. I arbeidslivets konkurransemarked er det ofte enkelt å bytte ut kamuflasjeuniformen for en sivil jobb. Det handler aller mest om å skape en identitet og en hverdag som flere kan trives i og med, selv når de har bikket 35 år.

Det er både riktig og viktig å bevilge milliarder til å fortsette styrkingen av det norske Forsvaret, men uten et riktig antall godt trent personell blir milliardene forgjeves. Om slagordet «Aldri mer 9. april» skal bety noe, må personellet i Forsvaret prioriteres. De må rekrutteres, trenes og tas vare på.

For alt vi er, og alt vi har

Uten Eriksen og hans soldater på Oscarsborg, og Fleischer og hans menn i Narvik hadde verken Blücher blitt senket eller Wehrmacht blitt påført et betydelig nederlag.

Powered by Labrador CMS