DEBATT

Vårt utgangspunkt for den nye innvandringspolitikken er ganske enkelt: Hvordan kan vi med begrensede ressurser hjelpe flest mulig? skriver Oslo Unge Høyre-leder Nikolai Bjerke Dyvik.

Unge Høyre står fremdeles trygt i vår liberalkonservative tradisjon

DEBATT: Hvis Jenny Syse ønsker seg en politisk diskusjon om innvandring, er hun hjertelig velkommen til å delta i debatten.

Publisert

En håndfull medlemmer valgte å melde seg ut av Unge Høyre da organisasjonen vedtok ny innvandringspolitikk. En av dem er Jenny Syse, som utbroderer sitt valg i Minerva. Hun hevder at hennes utmelding ikke kan knyttes til nominasjonskamp, men til politisk uenighet. Formålet med den offentlige utmeldingen var ifølge Syse å invitere til politisk diskusjon.

Ingenting er bedre for Unge Høyre enn at våre vedtak innbyr til debatt. Først og fremst fordi det forteller oss at organisasjonen oppleves som relevant i samfunnsdebatten. Men også fordi ungdomspartier har et særlig ansvar for å invitere til diskusjoner som kan vekke følelser. Unge Høyre er heller ikke spesielt skuddredde, og få av oss skyr en god politisk diskusjon.

Det er derfor mange som gjerne vil møte Jenny Syse til politisk debatt. Enten det er i Dagsnytt 18, hvor både Syse og Arina Aamir nektet å stille opp. Eller i diverse kommentarfelt hvor både jeg og mange andre forgjeves har forsøkt å invitere til politisk diskusjon. Både i åpne og lukkede flater.

Når Syse først letter på sløret og utbroderer i Minerva, gjør hun det dessverre svært enkelt for seg selv. For det første gjengir hun ikke hva Unge Høyre faktisk har vedtatt. Vi vedtok en ny innvandringspolitikk, ikke en innvandringsstopp. Det er leit at Syse velger å gjengi misforståelsen, all den tid hun har blitt gjort oppmerksom på hva Unge Høyre har vedtatt gjentatte ganger.

For det andre mener Syse at Unge Høyre er en del av en europeisk, nasjonalkonservativ trend, og setter oss i samme tradisjon som regjeringspartiet i Ungarn. Det er ikke småtterier. Fidesz, Viktor Orbans parti, mener antagelig at jorden sirkulerer rundt solen. Det er ikke dermed sagt at et heliosentrisk verdensbilde står i samme tradisjon som ytre høyre i Europa.

Hovedinspirasjonen for Unge Høyres innvandringspolitikk er flere av Europas dyktigste migrasjonsforskere, blant annet den nederlandske Jan Koopman. En mann som svært få kan beskylde for å ha bånd til det nasjonalkonservative. Selv om han jo deler syn på asylinstituttet med Viktor Orban.

Det er dessuten ikke «frykt» som er hovedinspirasjonen for vår politikk, selv om det er hva Syse beskylder oss for. Om hun og Aamir hadde deltatt på enten landsmøtet eller de åpne møtene hvor Oslo Unge Høyre tok stilling til disse spørsmålene, ville hun vært klar over at vårt utgangspunkt er ganske enkelt:

Hvordan kan vi med begrensede ressurser hjelpe flest mulig?

Unge Høyre har gitt vårt svar. Og det er det lov å være uenig i. Selv så uenig at man melder seg ut.

Men hvis man ønsker debatt, bør man stille opp selv. Og man trenger ikke ilegge de man er uenige med holdninger ingen av oss har. Unge Høyre står fremdeles trygt i vår liberalkonservative tradisjon.

Om noe vil vårt nye program demme opp for de kreftene Syse selv er redd for.

Powered by Labrador CMS