Bidrar likestillingspolitikk til ulikhet?

Jordan Peterson til tross: Norge er midt på treet i kjønnsdeling mellom bransjer. Derimot har vi få kvinnelige ledere. Har dagens likestillingspolitikk noe av skylden?

Publisert Sist oppdatert

Jordan Peterson har nådd norsk likestillingsdebatt. Han besøkte Norge i slutten av oktober. Han slo fast at Norge, som verdens mest likestilte land, likevel har store kjønnsforskjeller i utdanning og yrkesvalg – jenter velger «kvinneyrker» og gutter velger «manneyrker» – og det skyldes biologiske forskjeller.

Det har fått mange til å reagere i det likestilte Norge. I Aftenposten skriver tre forskere fra naturvitenskapelige disipliner at dette ikke stemmer. Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglige kjønnsstudier ved UIO, mener at feminisme, kvinner og likestilling ikke har skylden for at menn faller utenfor, slik Peterson fremstiller det. Mari Teigen i Senter for likestilling, Core, tar også til motmæle, mens psykolog og instituttleder ved Psykologisk institutt, Pål Kraft, synes Peterson har et poeng og forklarer det på samme måte som ham, med biologiske forskjeller. Aftenposten har også blant annet gjennomgått forskningen Peterson baserer seg på.

Ser vi på arbeidsmarkedet, kan det ved første øyekast se ut som om Peterson har rett. Det er svært kjønnsdelt i mange bransjer. Særlig er det mange kvinner i barnehager og grunnskolen og i omsorgsyrker. Det er fordi disse oppgavene er en større del av det lønnede arbeidsmarkedet enn de er i mindre likestilte land enn Norge. Kvinnelig arbeidsdeltakelse er høy, og de fleste omsorgsyrker, inkludert barnepass, er del av det ordinære arbeidsmarkedet.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS