DEBATT

Symbolpolitikk skaper ikke et likestilt Norge

DEBATT: Når vi markerer kvinnedagen i dag, håper jeg vi også tenker litt på gutta.

Publisert

Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, har vi en lang vei å gå for å sørge for at alle har like muligheter til å lykkes. De senere årene har likestilling og feminisme handlet mer om å øke representasjonen av et bestemt kjønn, heller enn å legge til rette for at alle kjønn kan lykkes. Når vi markerer kvinnedagen i dag, håper jeg vi også tenker litt på gutta.

Vi vet at skolen er et viktig sted å starte for å utjevne forskjeller. Mye av problemene med skolen i dag, er at gutter faller fra og presterer generelt dårligere enn jenter. Stoltenberg-utvalget viste tydelig at jenter scorer bedre i både lesing, regning og skriving tidlig i skoleløpet. I slutten av tiende klasse scorer jenter bedre enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Resultatene har innvirkning på både motivasjon underveis i skoleløpet og muligheter etter endt skoleløp.

Vi vet at skolen er det viktigste stedet å starte for å utjevne forskjeller. Da er det viktig at vi setter inn tiltak som gjør at gutter presterer bedre på skolen, uten at det gir konsekvenser som fører til at jenter presterer dårligere. Et viktig sted å starte er å øke bevisstheten på kjønnsforskjeller allerede i lærerutdanningen, og samtidig arbeide aktivt for å rekruttere flere mannlige lærere og helsesykepleiere.

Likevel er det et viktig prinsipp at man ikke skal kvotere noen inn på bakgrunn av kjønn, men på bakgrunn av kompetanse og faglig bakgrunn. Kvotering er å gi mennesker fordeler ut fra kvaliteter som kjønn, etnisitet, legning eller geografi. Hovedregelen bør heller være at man skal vurderes ut fra personlige egenskaper, ikke kvaliteter man ikke kan gjøre noe med, som for eksempel kjønn. På studier der kjønnsbalanse er et problem, bør man heller teste ut mentor- eller rekrutteringsprogrammer, og gi skolene mulighet til å opprette egne stipender for å utjevne kjønnsbalansen.

Likestilling fungerer best forebyggende, ikke ved bruk av symbolpolitikk som kvotering. Jeg håper likestillingsdebatten fremover også inkluderer gutta, for vi er ikke likestilt før gutta stiller likt med oss jenter.

Powered by Labrador CMS