DEBATT

Er kvinner mer verdt enn menn?

DEBATT: Medias fremhevelse av kvinner blant sivile ofre vitner om et utdatert menneskesyn.

Publisert

På NRK kveldsnytt 26. desember ble det presentert en nyhetssak om drap i Myanmar. Nyhetsankeren leste følgende: «… minst 35 sivile ble drept øst i Myanmar på julaften … Det skal være både barn og kvinner blant ofrene.» Det grusomme i denne saken er selvsagt drapene og voldshandlingene det fortelles om. Jeg ønsker likevel å problematisere et element ved presentasjonen av nyhetssaken, nemlig den forutsigbare fremhevelsen av at kvinner har blitt drept. Jeg mener dette er en svært uheldig fremhevelse som vitner om et utdatert menneskesyn. La meg forklare hvorfor:

For det første: Hvis det skal være noe poeng i å trekke frem at det er kvinner blant ofrene, må det jo være noe grunnleggende forskjellig i et drap på en mann og et drap på en kvinne. Fokuset på at det er kvinner blant ofrene får det derfor til å virke som det på en eller annen måte er mindre alvorlig og trist når menn blir drept og såret enn når kvinner blir drept og såret. Det formidler en verdirangering som sier at kvinner er mer verdt enn menn. Dette er heldigvis et menneskesyn de færreste vil kjenne seg igjen i, og som jeg derfor mener vi må slutte å formidle.

For det andre: Når kategorien «kvinner og barn» brukes, fremstår dette som en motsetning til den andre hovedgruppen i samfunnet, nemlig «menn». Selv om barn ofte er de beste blant oss på så mange måter, og det derfor er ærefullt å havne i samme kategori som dem, er dette også en svært misvisende kategori i denne sammenheng. For det som gjør det naturlig å nevne at barn er blant ofrene i krig og katastrofer er at de også anses som de svakeste, mest sårbare og uskyldige. Selv om det (grovt forenklet) er klart at kvinner i mange kontekster, også i dag, er mer sårbare enn menn, er det ikke riktig å fremstille kvinner som uskyldige, ekstra sårbare og fullstendig løsrevet fra de konfliktene de lever i og med. Dette er dessuten en undervurdering av kvinner og deres rolle i krig og konflikt – også der de ikke er stridende. Det er heller ikke riktig å insinuere at alle menn er soldater eller aktive parter i en konflikt. Jeg tolker derfor praksisen om å fremheve at kvinner er blant ofrene som et etterheng fra den tidligere (og nå heldigvis utdaterte) forståelsen av menn som soldater i motsetning til kvinner som svake, sårbare og uskyldige.

Det er selvfølgelig relevant å opplyse om at sivile og barn er ofre når grusomme saker som denne presenteres. Men kjære nyhetskanaler, kan dere være så greie å slutte å opplyse om kategorien «kvinner og barn» og heller si det som er relevant: sivile (og barn)? I de tilfellene det ikke er mulig å skille mellom stridende menn og sivile menn, er det jo mulig å informere om at det er «sivile blant ofrene», uten å oppgi antall. Dette fremstår for meg som en språklig likestillingskamp som alle kjønn er tjent med.

Powered by Labrador CMS