Minervapodden: Ove Vanebo – Menneskerettigheter og Fosen-saken

Menneskerettigheter ivaretar viktige verdier og hensyn. Men som Fosen-saken viser, er det en rekke viktige spørsmål rundt begrepet som må vi trenger en god og kritisk diskusjon om: Hva er egentlig den beste måten å implementere dem juridisk på? Snakker vi for lett om «menneskerettigheter» og «det gode» som synonymer? Hvordan tenker vi rundt menneskerettigheter når både tungtveiende hensyn og rettigheter kolliderer? Og bør vi rive vindmøllene?

Minervapodden har fått besøk av Ove Vanebo, tidligere statssekretær i Justisdepartementet og nå assosiert partner i advokatfirmaet Kluge.

Du kan lytte til Minervapodden på Spotify, SoundCloud og iTunes.

Powered by Labrador CMS