DEBATT

Det har vært en gjennomgangstone i hele pandemien at vi har høy grad av tillit. Men tillit kan også være et tveegget sverd, skriver innleggsforfatteren.

Tillit – et tveegget sverd

DEBATT: Tilliten er ikke bare noe som stryker oss mykt; den kan slå hardt også.

Publisert

Tillit er viktig i et samfunn for at vi skal kunne samarbeide, ikke minst gjennom markedets arbeidsdeling. Undersøkelser viser gang på gang at Norge er et høytillitssamfunn. Tilliten gjør at det går godt. Vi har ikke så stort behov for å passe på hele tiden, slik som man må når man går rundt på markeder rundt omkring i verden. Det er også tillit som gjør at vi f.eks. kan ha naboer til å passe på når vi er bortreist.

Det har vært en gjennomgangstone i hele pandemien at vi har høy grad av tillit. Derfor har vi en «dugnad» sammen. Det er derfor vi i større grad kan basere oss på råd og ikke bud. I mindre grad enn i andre land har vi hatt strenge kontroller.

Helt nylig uttalte stortingsrepresentant Trine Skei Grande at portforbud bygger på at vi ikke har tillit til hverandre. Grande mener tillit er demokratiets gull. Mulig det. Av gull lager man blant annet medaljer. Medaljer har sine baksider.

Den høye tilliten i vårt samfunn har også sin bakside. Eller tilliten er et tveegget sverd om man vil.

Det er den høye tilliten som gjør at dersom det er en systemfeil, har vi lett for å tro at tegn til en slik systemfeil kun er et avvik og ikke noe tegn til problemer med systemet. Dersom noen blir uriktig dømt, sitter det langt inne å tro at det er begått justismord. Vi vil så gjerne tro at retten dømmer riktig. Folk som tror noe annet, er nærmest som konspirasjonsteoretikere å regne – inntil rette autoritet eventuelt har rettet feilen.

Også for selve demokratiet er tilliten et tveegget sverd. Mange av oss vil gjerne at demokratiet skal være begrenset, dvs. at det skal være grenser for flertallsmakten.

Det er tillit som gjør at vi stoler på myndighetene til å ha makt over oss. Det er tillit som gjør at vi ikke føler et sterkt behov for begrensninger på hva folkeflertallet, dets representanter og statsmakten skal få lov til å gjøre med hver enkelt av oss og ulike mindretall. Det er tillit som gjør at vi aksepterer – når det kommer til stykket – at offentlig sektor vokser og vokser.

Skryt gjerne av tilliten i samfunnet, men det er ikke så rosenrødt som skrytet tilsier. Men tilliten vil nok gjøre sitt for å unngå at for mange ser tillitens skyggesider.

Powered by Labrador CMS