Produsert av Christofer Owe, Livestream Oslo

Tojes time: Sindre Finnes

Sindre Finnes besøker Tojes time for å snakke om potensialet for en reindustrialisering av Europa, vind eller atomkraft og livet i vanskelige tider.

Du kan se Tojes time på YouTube eller lytte på SpotifySoundCloud og Apple Podcasts.

Powered by Labrador CMS