DEBATT

Agendas feilslutning

Tankesmien Agenda reagerer negativt på resultatene i en undersøkelse som viser samme trend som Agenda selv har kommet frem til.

Publisert

For litt over to måneder siden presenterte tankesmien Agenda en undersøkelse om private i velferden. Agenda var svært fornøyd med funnene, som blant annet ble presentert i Klassekampen. Agenda mente funnene i undersøkelsen viser at befolkningen er skeptisk til kommersielle innslag i velferden.

Jeg reagerte på dette her i Minerva, fordi det er en kjensgjerning at norsk venstreside, som Agenda er en del av, ønsker at en langt mindre andel av velferden skal leveres av private kommersielle aktører. Samtidig viste undersøkelsen til Agenda at over halvparten av de spurte ønsker like mange eller flere kommersielle innslag i alle de nevnte velferdstjenestene – med unntak av barnevern.

Budskapet med undersøkelsen kunne altså like gjerne vært at folket er uenig med venstresidens standpunkt i velferdspolitikken. Agenda har likefullt fortsatt å presentere undersøkelsen som en seier, blant annet i en film på Facebook.

Denne uken kom det en lignende undersøkelse i VG, som viser at det er stor oppslutning om at private kommersielle aktører skal få drive sykehjem. Både undersøkelsen for Agenda og undersøkelsen i VG, er utført av Respons Analyse.

Mens Agenda reagerte positivt på undersøkelsen utført på oppdrag for dem selv, reagerte den negativt på undersøkelsen utført på oppdrag for VG. Agendas leder, Trygve Svensson, var raskt ute og mente at funnene i VG måtte nyanseres. Han fremstår rett og slett som overrasket over at flertallet av befolkningen er positive til privat kommersiell sykehjemsdrift.

Det bør han slettes ikke være. Funnene hos Agenda og VG er nemlig nesten identiske.

Agendas egen undersøkelse, som riktignok spør om befolkningen ønsker en større eller mindre andel privat kommersiell eldreomsorg, ikke utelukkende sykehjem, viser at 54 prosent ønsker like mange eller flere kommersielle innslag i eldreomsorgen.

VGs undersøkelse viser at 56 prosent mener at private aktører bør kunne drive sykehjem.

Svarene i slike undersøkelser varierer ofte etter hvordan spørsmålene stilles, og spørsmålsformuleringen gjenspeiler gjerne oppdragsgivers syn. I spørsmålet som stilles i Agendas undersøkelse, kommer det for eksempel ikke frem at tjenestene er offentlig finansiert og koster brukerne det samme. I VGs undersøkelse kan man innvende at det ikke skilles presist nok mellom ideelle og kommersielle aktører.

Til tross for dette, viser de to undersøkelsene samme trend. Godt over halvparten av befolkningen, henholdsvis 54 og 56 prosent, er positive til private kommersielle innslag i eldreomsorgen. Stikk i strid med det Agenda og norsk venstreside mener.

Befolkningen er nok klokere enn Agenda tror.

Folk flest ser at private leverandører innenfor eldreomsorgen i seg er selv positivt, at det skaper en dynamikk som gir bedre kvalitet, bedre vilkår for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Folk flest har nok fått med seg alle problemene i den offentlige eldreomsorgen.

Folk flest ser at norsk venstreside og Agenda har et standpunkt som ikke rimer med realitetene i eldreomsorgen.

Powered by Labrador CMS