BØKER

Vladimir Putin og sjefredaktør for RT Margarita Simonjan.

Den nye sårbarheten

Digitaliseringen har gjort underverker for demokratiet, men også gitt autoritære krefter bedre verktøy for å undertrykke egen befolkning og svekke demokratiet i stort omfang.

Publisert

Bok

Defending Democracy in an Age of Sharp Power

William J. Dobson, Tarek Masoud & Christopher Walker (red), 

Johns Hopkins University Press, 2023 

206 sider

I 2002 ga Joseph Nye ut boken The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone, der kongstanken nettopp var at USA ikke kunne drive alenegang i en mer globalisert verden. Nyes begrep om «soft power» ble satt i en ny ramme. Informasjonsteknologien ville med nødvendighet også føre til at land med andre typer politiske systemer ville gjøre sin innflytelse gjeldende i verden, hevdet Nye. Paradokset bestod i at den teknologien som demokratier benyttet for å gjøre verden «flatere» også kunne anvendes av autokratier. Med sitt budskap om global kommunikasjon skapte Vesten med andre ord en bumerang-effekt. 

Omtrent 20 år senere synes dette å være mer enn en prediksjon. En ny utgivelse ved National Endowment of Democracy (NED) setter disse tjue årene i perspektiv. Også autokratier kan benytte seg av den arenaen som er åpnet opp med sosiale medier. Som bokens redaktør, Christopher Walker, hevder i etterordet, dreier det seg nærmest om en maktpolitisk, kopernikansk vending:

[...] As a part of their overall mobilization to exert influence, authoritarians have used first-mover advantage in the digital sphere to wide effect. The digital revolution has helped to flatten the global operating environment for authoritarian powers, affording them opportunities to exert influence at scale. New tools make it easier for authoritarian regimes to manipulate and surveil their populations – and to help anti-democratic forces to do the same (s. 194). 

Dette er en overbevisende bok, og en naturlig oppfølging av det første anslaget publisert i Foreign Affairs i 2017. Denne første artikkelen innebar en revisjon av forståelsen «myk makt», men brakte til torgs også en første definisjon av «sharp power», som senere er utviklet flere steder. I en Project syndicate-artikkel fra 2018 trekker Walker frem et sentralt poeng – «sharp power» handler ikke om attraksjon, men påvirkning. Der Nye kunne hevde at autoritære stater led under svekket myk makt, snur Walker dette på hodet og hevder at poenget ikke er å vinne «hearts and minds», men å bruke demokratiers sårbarhet mot dem. 

Denne forskningsagendaen er ny, og boken gir mange overbevisende case-studier. Den dekker press mot studenter og universiteter (kinesiske studenter og underfinansierte amerikanske universiteter), bruk av statsselskaper som trojanske hester (Russland i Latin-Amerika), fremveksten av mediekanaler som serverer nye versjoner av «sannhet», også med deltakelse fra vestlige eksperter (Russlands RT), og sterkere sensur-press mot forlag og leverandører av internett-tjenester. I en seksjon med tittelen «China’s Tech-Enhanced Authoritarianism» blir problemet klart formulert: 

[….] Even when a technology’s creator or owner has no nefarious aims, there is always the danger that bad actors will gain access to data generated by a technology, and then use those data for their own purposes (s. 81). 

Boken er høyaktuell, også fra et politisk ståsted. Det som skisseres her, er problemstillinger som vårt eget demokrati alt er berørt av, og som det tidvis synes som om vi har vanskelig for å fatte omfanget av. Et nylig eksempel fra norsk lokalpolitikk og det grønne skiftet synes å være illustrerende. I begynnelsen av 2023 ble det klart at den kinesiske giganten TikTok var en av flere klienter i det nye Green Mountain datasentralen på Hamar og Løten. Et raskt mediesøk forteller at denne nyheten, som hadde versert som rykter i oktober 2022, ble sluppet som en nyhet samtidig som Stortingets opposisjon fremmet flerfoldige spørsmål til regjeringen om prosessen frem til offentliggjøringen av selskapet. Spørsmålene fra Stortinget avduket også at regjeringen ble tatt fullstendig på sengen av det som syntes å være et lokalpolitisk initiativ. Ordføreren i Hamar hevdet allerede i oktober 2022 at det var kinesiske interessenter, men i besvarelsen av spørsmålene fra opposisjonen var det klart at dette hadde gått under regjeringens radar. Spørsmålene syntes å avklare følgende: Regjeringen og kommunal- og distriktsministeren hadde ikke konsultert NSM, og NSM hadde ikke hørt om avtalen. Dermed ble det annonsert ytterligere behov for konsultasjon frem til sommeren 2023. 

Er det at en kinesisk tekno-gigant leier servere i Norge et problem i seg selv? Det krever lengre utredninger for å besvare dette, men en nylig svensk masteroppgave synes å understreke risikoene. Tilsvarende kan man spørre seg hvorfor Green Mountain valgte å gå sent ut med denne informasjonen. I markedsøkonomien kan klausuler som beskyttelse av klienters integritet være akseptert forretningsskikk. Men kan denne klausulen også undergrave helt nødvendige demokratiske prosesser? Er konfidensialitetsklausuler et redskap, og i så fall – et redskap for hva? 

Walkers konklusjon synes under enhver omstendighet å være klar. Demokratier er også systemer som opererer med forventningshorisonter. Resiprositet, rettsvern og forretningsskikk er innbakt i denne forventningen. Men demokratier er ikke forberedte, hevder Walker: 

[...] Most free societies are still not adequately prepared to meet the multi-dimensional sharp power strategies employed by China, Russia, and like-minded states. Authoritarians’ international engagement tends to mimic their domestic governance, often including outward-facing censorship, elite capture, and corrupt practices (s. 197).

Denne boken bør leses, og forstås.

Powered by Labrador CMS