SPALTIST

Hvordan få EU til å fungere bedre?

Dalibor Rohác argumenterer for en styringsmodell som legger opp til at samarbeid og løsninger kan finnes lokalt og regionalt innen unionen, men at ikke alle medlemsland trenger å være med på alle samarbeidsarenaer.

Publisert Sist oppdatert

Dalibor Rohác, europeer bosatt i USA, har skrevet bok om EU, Governing the EU in an Age of Division. EU består i dag av 27 land, og er svært forskjellig fra den lille kjernen av land som dannet unionen etter krigen. Et av kapitlene heter «Felles utfordringer, ulike interesser, desentrale løsninger». Det oppsummerer Rohács forslag til hvordan EU kan fungere bedre.

EU som en superstat er en utopi, men det går an å se EU som noe mer enn bare en felles plattform som forsøker å legge til rette for samarbeid mellom EU-landene. Skal EU integreres dypere, eller skal flere inkluderes i EU? Rohács poeng er at EU-landene allerede er svært forskjellige, og at det derfor er vanskelig å se for seg en dypere integrasjon for alle, uten at det vil gå på bekostning av nasjonalstatens selvbestemmelse. Derimot er det fullt mulig å tenke seg løsninger der noen regioner eller land velger tettere integrasjon på områder hvor de har felles interesser.

Rohác er fra Tsjekkia, og kjenner Øst-Europa godt. Den første delen av boken handler om EU-utvidelsen mot øst og hva det har betydd. Det er interessant lesning. De østeuropeiske landene var i utgangspunktet mye mindre velstående enn de vesteuropeiske. Det bildet er i ferd med å endres, selv om gapet mellom de fattigste og de rikeste landene i EU fremdeles er stort. Kulturelt og sosialt er det også store forskjeller, eksempelvis i synet på toleranse for minoriteter, selv om Rohác påpeker at holdningene er likere blant yngre mennesker i både vest og øst. Om noen tiår vil EU-landene kanskje ligne mer på hverandre.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS