IDÉDEBATT

Den konservative debatten om Trump

Over hele den vestlige verden splitter Trump konservative. Utfallet av den debatten er viktig for konservatismens fremtid.

Publisert

Konservative som meg, som mener at Donald Trump utgjør en trussel mot det liberale demokratiet, må forholde oss til det faktum at det er nettopp blant selverklært konservative han finner støtte.

Det er ikke alle som støtter Trump, som er konservative: Han tiltrekker seg velgere som responderer mer spesifikt på ulike deler av hans agenda – ikke minst den biten som handler om hvit identitet – enten de ellers har konservative syn eller ikke. Men uten støtte fra konservative ville Trump ikke blitt valgt; og andre som støtter ham, reformulerer ofte etter hvert sin støtte i et slags konservativt språk.

Tiltrekningskraften hans er ikke uforståelig, og har to hovedbestanddeler: For det første finnes konservative elementer i problembeskrivelsen Trump lanserte sitt kandidatur med, som knapt noen annen prominent politiker på den amerikanske høyresiden hadde fremført med slik kraft. Og for det andre kan man fra et rent psykologisk perspektiv forstå at hans mange angrep på «liberale eliter» fortolkes i lys av tanken om at min fiendes fiende er min venn.

Konservative forsvar for Trump går gjerne langs en av disse to aksene. Den første typen tar gjerne utgangspunkt i Trumps oppgjør med det man kan kalle «en liberal konsensus» i økonomisk politikk, sikkerhetspolitikk og handelspolitikk som har vært dominerende i flere tiår – og er mindre interessert i all støyen knyttet til angrepene på de liberale institusjonene. For den andre typen er støyen oftere selve poenget: De ser Trump som en hærfører i en kulturkrig som må vinnes for enhver pris.

Mens den andre formen for forsvar for – eller oftere: hyllest av – Trump ikke lett kan tenkes å ha et liv etter at Donald Trump selv er ferdig, kan den andre tenkes å spille en større rolle i post-Trump-diskusjonen om konservatismens fremtid.

For konservative motstandere av Trump er det viktig å forstå den appellen Trump har blant konservative – både for å kunne fremføre virkningsfulle argumenter, og for å kunne diskutere meningsfullt hvilke hull i den eksisterende konservatismen Trump klarte å utnytte. Samtidig gir det et bedre utgangspunkt for å formulere svakhetene fra et konservativt perspektiv ikke bare ved Trumps ofte bisarre person og den tidvis kaotiske tilnærmingen til gjennomføring av politikk, men også ved visjonen som ligger under. Og det gir en mulighet for å se disse sidene i Trump i sammenheng med den trusselen han utgjør mot det liberale demokratiet.

For å føre denne debatten har Minerva derfor invitert en konservativ tilhenger av Donald Trump til å gi sine beste argumenter for å gjenvelge Donald Trump. Nyhetsredaktør Aksel Fridstrøm argumenterer på vegne av Minerva for det motsatte synet.

Powered by Labrador CMS