DEBATT

Med manko på vaksiner mener jeg at 85-åringer – inkludert min mor – dessverre må vente i vaksinekøen til risikoutsatt helsepersonell er vaksinert, uansett hvor brutalt det kan høres ut, skriver kronikkforfatteren.

Nei, jeg ber ikke for min syke mor

DEBATT: Leger og sykepleiere innenfor kritiske funksjoner må komme aller først i vaksinekøen.

Publisert

Dersom Kristin Clemet hadde vært interessert i å forstå hvorfor jeg sa jeg var rasende i Debatten på tirsdag, ville hun oppfattet at jeg ikke ber for min syke mor, men tvert imot er villig til å ofre henne. (Moren min følger heldigvis ikke med på Facebook).

Jeg jobbet som lege på medisinsk avdeling på Diakonhjemmet under svineinfluensaen, og fikk på nært hold erfare helsepersonellets sårbarhet under en pandemi. Med det som utgangspunkt har jeg et sterkt engasjement for hvordan lokale og nasjonale vaksineringsoppgaver løses.

For å starte med min konklusjon:

Med manko på vaksiner mener jeg at 85-åringer – inkludert min mor – dessverre må vente i vaksinekøen til risikoutsatt helsepersonell er vaksinert, uansett hvor brutalt det kan høres ut.

Bare slik kan vi klare å opprettholde nasjonal og regional sykehusberedskap under pandemien. I Nordre Follo er det nå manko på helsepersonell som følge av at helsepersonell er i karantene.

For å sikre at andre kommuner unngår å havne i samme situasjon, må myndighetene snarest endre prioriteringene.

Ulykker og katastrofer tar ikke ferie, selv om vi er opptatt med en pandemi. Det gjør heller ikke kjedekollisjoner, kreft og hjerneslag. Leger og sykepleiere innenfor kritiske funksjoner som anestesi og kirurgi må komme aller først i vaksinekøen.

De redder liv. Dette setter dem i en særstilling i forhold til andre yrkesgrupper.

Myndighetenes uttalte mål er å begrense antall døde av Covid-19 over tid. Det er en god intensjon, men den sikrer ikke nødvendig beredskap, før det er nok vaksiner til alle.

Vi står overfor et mutert virus med mange x-faktorer.

I Trondheim blir nå smittesporere bak en kontorpult vaksinert før covid-testere, leger og sykepleiere som er i direkte kontakt med covid-pasienter.

Jeg deler ikke Kristin Clemets ureserverte tillit til at

«ingen som deltar i denne debatten har den samme kunnskapen, oversikten og ansvaret som helsemyndighetene har. Det er heller ingen som forstår bedre at det ikke nytter å justere ett tiltak uten at det får konsekvenser for hvordan summen av tiltak virker».

Så lenge myndighetene ikke klarer å forklare hvem som skal behandle syke og redde liv hvis helsepersonellet går ned for telling, kommer Kristin Clemet til å høre min engasjerte stemme, også i debatten fremover.

Powered by Labrador CMS