FRA PAPIRUTGAVEN

Fra erfaring til erkjennelse

Kunsten kan gi vesentlige innsikter i en institusjon som rettssalen, i hverdagen, eller for hvordan vi forstår oss selv, hverandre og verden rundt oss.

Publisert Sist oppdatert

Dette er lederartikkelen til kulturseksjonen i Minervas tidsskrift nr. 3/2021. Seksjonens tema er Kunsten og livet.

God kunst provoserer, forvirrer og motvirker sløvhet. Den innbyr til refleksjon, gjerne politisk. Den skal være nyskapende, bryte med alt vi har sett før. Kanskje skal den også avdekke noe utenfor kunstverket selv – en prosess som i akademiske kretser, spesielt litteraturvitenskapen, raskt beveger seg til det innarbeidede metanivået som kalles dekonstruksjon: Man leter etter motsetninger mellom det som blir forsøkt etablert i verket, og det verket faktisk uttrykker.

Men den siste tiden er forståelsen av kunst, og ikke minst av hvordan vi erfarer kunst og litteratur som en del av livene våre, blitt utfordret. Det er i seg selv forfriskende og verdt å ettergå. Andreas E. Masvie vier sin artikkel til den amerikanske filosofen Martha C. Nussbaum, som tar til orde for at vi som lesere av litteratur – i motsetning til dekonstruksjonens «mistenksomme» lesere – bør ha en sympatisk innstilling. Det gir rom for en følelsenes erkjennelse, og åpner for litteraturens unike mulighet til å la oss trå inn i andres sko. I stedet for å gå inn for å avdekke de egentlige strukturene i og utenfor teksten, bør vi bruke erkjennelsen kunstverket i seg selv gir oss til å bli bedre samfunnsborgere. Det er fremdeles rom for å være en kritisk leser, men det er følelsenes erkjennelse som er unik for kunsten.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS