FRA PAPIRUTGAVEN

I 2016 var oppslutningen om Trump negativt korrelert med tettheten i sivilsamfunnet og styrken i tilliten.

Sosial kapital forklarer Trump-oppslutning

Ny forskning: Bevegelser som forsøker å plassere skylden for sosial dysfunksjon på krefter utenfra – innvandrere og utlendinger, trives best på steder som har opplevd forvitring av sosiale bånd.

Publisert

Siden før valgresultatet i 2016 var klart har forskerne lett etter forklaringer på Trumps oppslutning, særlig hvorfor han gjorde det klart bedre blant lavt utdannede hvite enn republikanere før ham. Noen har pekt på økonomiske forklaringer – avindustrialisering, stagnerende lønninger og lignende. De fleste mener holdninger, særlig i spørsmål som har med rase og innvandring å gjøre, var viktigere.

I et ganske nytt paper begynner to forskere ved UCLA i en annen ende, men innenfor den «kulturelle» forklaringsmodellen. De bruker store nasjonale undersøkelser og valgresultatet for å måle Trumps oppslutning mot to ulike former for sosial kapital: Den ene er en standard indikator for dette, nemlig medlemskap i ulike organisasjoner og foreninger – religiøse, fagforeninger, profesjonelle sammenslutninger og så videre, men når det gjelder sport også kommersielle tilbud. En småby med mange golfanlegg eller bowlingbaner vil altså skåre høyere på sosial kapital. Så kan man innvende at det ikke hjelper å bowle dersom man gjør det alene, slik Robert Putnam pekte på i sin banebrytende bok Bowling Alone fra 2000.

Den andre indikatoren for sosial kapital er generell tillit, slik det framkommer som svar på spørsmål i General Social Survey, som tas opp annethvert år. Med generell tillit mener vi om folk svarer at «du kan stole på folk flest».

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS