MEDIEKRITIKK

Vi må kunne forvente mer ærlighet fra politimesteren

Når vi stoler på politiets kommunikasjon, føler vi at tryggheten vår er ivaretatt. Da er det dårlig nytt at Oslos politimester ser ut til å feie relevant informasjon under teppet på NRK.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 2. august ble politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, intervjuet i NRK Dagsrevyen og bedt om å redegjøre for bakgrunnen til unge kriminelle gjengangere i Oslo. Problemstillingen er aktualisert blant annet av masseslagsmålet som oppstod under Norway Cup tidligere i uken. Svarene hun ga fikk flere til å spørre seg om vi kan ha tillit til kommunikasjonen til politiledelsen.

– Konkret, hva slags etnisitet og hvor kommer disse fra i Oslo, spurte NRK Dagsrevyens Chetan Rastogi.

– De kommer fra ulike bydeler i Oslo. Vi foretok en undersøkelse i fjor som viser at 75 prosent av de som begår gjentatt kriminalitet, de er født i Norge. Etnisitet har nok bare begrenset betydning, svarte Øystese.

– Vi ser at mest ungdomskriminalitet skjer i sentrum, men den begås gjerne av ungdom som kommer fra andre bydeler. Bydeler de i østlige strøkene er størst representert, men vi har dessverre også utfordringer i vestlige bydeler, fortsatte hun.

Det første utsagnet er mest misvisende. Det som faktisk står på side 16 i den omtalte Salto-rapporten, står i skarp kontrast til det Øystese sa på Dagsrevyen: «Å være ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo var blant bakgrunnsfaktorene som ser ut til å gi en ekstra risiko for gjentatt kriminalitet. I utvalget av 341 unge med gjentatt kriminalitet var 70 % født i Norge og 83 % hadde norsk statsborgerskap. Hele 77 % (262) hadde innvandrerbakgrunn ved at de selv hadde innvandret eller, oftere, var barn av innvandrere.» Nesten 8 av 10 har altså innvandrerbakgrunn hos de som bedriver gjentatt kriminalitet. Da virker det direkte misvisende å peke på hvor mange som er født i Norge. Teksten indikerer dessuten at fagfolkene bak rapporten absolutt ser på bakgrunn som en vesentlig forklaringsfaktor, stikk i strid med politimesterens konklusjon.

Tabell 7 på side 38 i rapporten viser også et mye tydeligere bilde av bydelsfordeling av gjentatte kriminelle enn det inntrykket politimesteren etterlater:

81 prosent av alle de som bedriver gjentatt kriminalitet har bakgrunn fra Gamle Oslo, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø eller Søndre Nordstrand. Kun 19 prosent har bakgrunn fra Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke eller Nordstrand. Bildet av den delte byen er mye tydeligere enn politimesteren vil innrømme.

Vi må kunne stole på kommunikasjonen fra politiet. Kun da føler vi at vår trygghet blir ivaretatt. Kommunikasjonen til Øystese etterlater et inntrykk av at hun føler seg forpliktet til å feie problemer under teppet. Det er ikke bra. Det ansporer dessuten offentligheten til å sette inn ressursene på feil steder og velge feil løsninger. Her må vi kunne forvente mer ærlighet.

Powered by Labrador CMS