DEBATT

Forstår ikke arbeids- og sosialminister Røe Isaksen seg på smittevern?

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ser ut til å tro at å gi midlertidig tilgang til ytelser gjennom NAV til personer som oppholder seg i landet ulovlig, handler om den enkelte. Det er feil. Det handler om smittevern.

Publisert

Covid-19 pandemien har kastet Norge ut i en unntaks- og krisetilstand. Migranter og utenlandske sexarbeidere uten rettigheter er ekskludert fra økonomiske krisepakker igangsatt for næringsliv, industri og arbeidere. Det øker smittefaren for covid-19.

Mange irregulære migranter arbeider i svart og uregulert kontantøkonomi. Andre selger sex og så lenge det ikke foreligger alternativ inntekt vil de alle bli tvunget til å fortsette med det for å kunne forsørge seg selv.

Behovet for svart arbeid og sexsalg for å tjene penger innebærer å møte andre fysisk og dermed å utsette seg for smittefare. Mange sårbare migranter bor også trangt og i grupper. Kontantøkonomi innebærer ytterligere risiko.

Sexselgere og andre uformelle arbeidere opplever økt desperasjon i det kundegrunnlaget forsvinner. Det gjør at de finner seg i behandling, fra kunder og andre, som de ellers ikke ville gått med på, fordi de trenger pengene. For personer som selger sex har covid-19 gjort markedet til kjøpers marked. Flere kunder har forsvunnet på grunn av frykt for smitte og mange som er igjen utnytter seg av sexarbeideres vanskelige økonomiske situasjon, og forhandler hardt om å ha sex uten kondom. Dette medfører økt smitterisiko for seksuelt overførbare infeksjoner og for covid-19.

For styrke alles mulighet til å ta del i vår felles nasjonale dugnad og for å beskytte samfunnet mot koronasmitte sendte vi derfor politikere på Stortinget en oppfordring om at retten til smittevernhjelp for alle som oppholder seg i Norge også skulle inkludere midlertidig tilgang til sosiale- og økonomiske tiltak gjennom NAV. Det vil være en utgiftspost for samfunnet, men kostnadene av spredning av covid-19 kan som kjent blir større.

Nicholas Wilkinson, som sitter i Helse- og sosialkomiteen for SV, tok utfordringen og spurte 18. mai Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om behovet for å beskytte samfunnet mot covid-19 vil tilsi et slikt tiltak. Etter å ha lest ministerens svar, vil vi be ham revurdere det, med utgangspunkt i det grunnleggende hensynet til smittevern.

Formelt riktig påpeker Isaksen at de som jobber har en plikt til å betale inn avgifter til Folketrygden. Samtidig som alle som bor i Norge og som er medlem i Folketrygden, ved behov, kan få trygdeytelser og nødvendige helsetjenester, uavhengig av om de gjennom arbeid har betalt inn avgifter eller ikke. For å være medlem av Folketrygden må man ha lovlig opphold i Norge og det vil neppe bli oppfattet som rimelig om folk som oppholder seg her ulovlig får tilgang til ytelser gjennom NAV, skriver Isaksen.

Ifølge Smittevernloven § 6-1, har alle som oppholder seg i landet rett til nødvendig smittevernhjelp, en hjelp som er å anse som en del av retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester. Smittevernhjelp er en samlebetegnelse som skal tolkes utvidende og ikke bare omfatte hjelp som hører inn under helselovgivningen, men også romme andre nødvendige forebyggende tiltak. Ifølge NOU 2012:17 Kjærlighet og kjøletårn vil det kunne være tiltak som nødvendig hjelp til bolig, utdanning eller arbeid mv. I henhold til Smittevernloven § 7-1 skal kommunene sørge for at alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ser ut til å tro at midlertidig tilgang til ytelser gjennom NAV, under en pandemi, handler om den enkelte som oppholder seg i landet ulovlig. Det gjør det ikke. Det handler om å beskytte samfunnet mot en allmennfarlig smittsom sykdom.

Powered by Labrador CMS