DEBATT

Creo har alltid kjempet frilansernes sak. Hvorfor skulle vi ikke gjøre det denne gangen? spør nestleder i Creo Christine Thomassen.

Fakta og frilansere – hybridpensjon

DEBATT: Påstanden om at LO ofrer frilanserne kunne ikke være lengre fra sannheten.

Publisert

Regissør, og tidligere leder av Norsk Sceneinstruktørforening Johan Osuldsen skriver på Minerva at «LO ignorerer frilanserne». Innlegget vitner om ikke ubetydelige kunnskapshull, som enkelt kunne vært tettet med en telefon til hans søsterforbund. Det valgte Osuldsen ikke å gjøre. Istedenfor å klargjøre, bidrar nok dessverre hans påstander til å skape ytterligere usikkerhet blant de frilanserne han er opptatt av at skal ivaretas.

Frilanserne (midlertidig ansatte) var ikke godt ivaretatt i de gamle ytelsesordningene. Det var i 2016 derfor avgjørende for Creo og LO å sikre at disse ble sikret i en ny ordning. Dette var et av våre krav til arbeidsgiverne, og det var vi som sikret at dette kom på plass i den midlertidige ordningen. Selvfølgelig står dette kravet like sterkt i dag. At «LO ofrer frilanserne» kunne ikke være lengre fra sannheten.

Det er ikke bare en innskuddsordning som kan ivareta frilansere, det er like fullt mulig i en hybridordning. Hadde ikke det vært tilfellet, ville Creo aldri gått for denne løsningen. Innlegget i Minerva viser til at Creo har 9000 frilansmedlemmer. Tallet stemmer ikke, men det er riktig at vi har mange. Det faller derfor på sin egen urimelighet å påstå at vi skulle kastet disse medlemmene under bussen. Creo arbeider utrettelig for frilansere og oppdragstakere, ikke minst gjennom pandemien. Påstanden om at Creo, som en av frilansernes beste støttespillere og tydeligste talerør, plutselig skulle la være å bry seg om disse gruppene er ganske alvorlig.

Når det kommer til frilansere med korte oppdrag, uansett om det er i orkester, opera eller teater, og kravet om 12 måneders opptjening, er dette avklart. Vi i LO baserer oss hverken på teoretiske lovendringer, villige forsikringsselskaper eller andre vilkårlige premisser. Når Finanstilsynet, som det tyngste miljøet i landet i denne typen saker, konkluderer med at vi står fritt til å avtale opptjening for mindre enn 12 måneder, mener vi at det er avklart, og mer enn tilstrekkelig for at vi kan inngå en avtale som ivaretar de med kortere ansettelser.

Dette er i tråd med ordningen som er avtalt i Trondheim symfoniorkester (TSO) og slik leverandørene praktiserer dette i barnehagesektoren, der det også er inngått hybridpensjonsavtaler med opptjening fra første krone og time. PWC har også nylig vurdert ordningen, og har ikke noe å utsette på hva som er avtalt. Det samme har Sparebank 1 som leverer hybridordningen i TSO. Hvorfor Spekter tilsynelatende ikke aksepterer dette må nesten de svare på.

Til alle dere frilansere som har blitt ytterligere forvirret etter Osuldsens innlegg:

Alle vilkårene for frilansere og midlertidig ansatte i den midlertidige innskuddspensjonen kan videreføres i hybridordningen. Frilansere vil komme like godt eller bedre ut med en hybridpensjon som med dagens midlertidige ordning. Særlig vil kvinnelige frilansere komme bedre ut fordi beløpet som spares til pensjon er omtrent 1 prosentpoeng høyere enn i innskuddsordningen. Da vet dere det.

Creo har alltid kjempet deres sak. Hvorfor skulle vi ikke gjøre det denne gangen?

Powered by Labrador CMS