DEBATT

LO ignorerer frilanserne

DEBATT: Hvis kulturstreiken går i LOs favør, må frilansere i LO-forbundet CREO forberede seg på å bli minstepensjonister.

Publisert Sist oppdatert

Det er teaterstreik. LO vil at fast ansatte kvinner på teatrene skal få en mer rettferdig pensjon. Dette høres ut som en god ide. Men samtidig ser det ut som om LO er villig til å ofre frilansernes pensjonsordning. Hvorfor er fast ansatte kvinner viktigere enn frilansere for LO?

Fra 2016 fikk frilanserne beholde innbetalt pensjon når man var midlertidig ansatt på et institusjonsteater. Frilansere kunne endelig spare opp pensjon fra dette arbeidet. Jeg sier endelig, fordi fra 2015 og bakover ble pensjonen trukket av frilanserens lønn – men fordi kontraktene var på under 12 måneder – fikk ikke frilanserne disse pengene. De forsvant i stedet tilbake til staten på grunn av lovverket: Man må ha arbeidsoppdrag på over 12 måneder for å kunne beholde pensjon fra lønnet arbeid.

Frilansernes pensjonsordning har eksistert i kun fem år. Ordningen kalles innskuddspensjon. Innskuddspensjonen gjør at man beholder de kronene man har tjent. LO ønsker å endre ordningen til det man kaller hybridpensjon.

«LO tar grundig feil når de hevder at frilansere får god pensjon med en hybridordning. Loven som regulerer ordningen LO nå streiker for å få, er klar på at man mister den opptjente pensjonsbeholdningen hvis arbeidsforholdet er kortere enn 12 måneder», sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten. For ordens skyld: En frilanskontrakt på et teater er nesten alltid under 12 måneder.

LO sier på sin side at «En ny pensjonsordning må omfatte frilansere». Men kan vi stole på at LO prioriterer dette?

Etter lovens ordlyd, og presisert av Finansdepartementet i lovforarbeidene, er det ikke i tråd med loven å gi hybridpensjonsrettigheter til ansatte som har mindre enn 12 måneders sammenhengende opptjening hos samme arbeidsgiver. Hvordan har LO tenkt å endre dette? Det er ikke noe nytt lovverk på plass, så LOs forsikring om at pensjonsordningen må omfatte frilansere, høres ganske hul ut. Det kan se ut som om LO er villig til å ofre frilansernes pensjon.

Bratten minner om at en ordning i strid med loven også utgjør en skatterisiko for arbeidstakerne. LO forsikrer frilanserne om at dette vil ordne seg, og sier blant annet at forsikringsselskapene mener dette er uproblematisk. Men stemmer dette?

Bratten sier at dette i så fall bygger på at forsikringsselskapene sier seg villige til å tilby en ordning som er i strid med loven. For en frilans kunstner høres det ikke veldig sannsynlig ut at forsikringsselskapene syns det er greit å komme på kant med loven.

En frilanser, som gjennom sin karriere jobbet mye på institusjonsteatrene før 2016, ble til sammen trukket mange hundre tusen kroner i pensjon uten å få disse pengene. Han/hun endte derfor opp som minstepensjonist. Staten tok pengene tilbake. Det samme kan nå skje igjen, med LOs velsignelse.

LO kjemper for faste stillinger, og det er en god ting i mange typer arbeid. Men det er få faste stillinger for kunstnerne på teatrene, og teatrene ansetter stadig færre kunstnere i faste stillinger. Dette har til gjengjeld gjort teatrene mer fleksible og fremmet større variasjon i type forestillinger, noe som har kommet publikum til gode. Men vil du jobbe som frilans regissør, koreograf, scenograf, kostymedesigner, skuespiller, sanger, danser, musikalartist eller musiker på et institusjonsteater, kommer trolig ikke LO til å kjempe for din pensjon.

LO har en egen avdeling for kunstnere: CREO. Her er det rundt 9000 frilanskunstnere. Det merkelige er at LO ikke en gang ser ut til å ville kjempe for sine egne frilansmedlemmers pensjon. Hvis du er så enfoldig at du velger å bli frilanskunstner, får du seile din egen sjø. Melder du deg inn i CREO/LO som frilans teaterkunster, og streiken går i LOs favør, må du dessverre regne med å bli minstepensjonist.

Korreksjon 7. oktober kl. 10:09: En tidligere versjon av denne teksten hevdet feilaktig at Norsk Lektorlag, NITO, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere er med på streiken. Det er kun LO (NTL, Fagforbundet og Creo) som streiker.

Powered by Labrador CMS