DEBATT

Inge Alexander Gjestvang er leder i FRI.
Inge Alexander Gjestvang er leder i FRI.

FRI svarer på kritikken av Rosa kompetanse

Minervas artikkel om Rosa kompetanse kan føre til en rekke misforståelser, skriver Foreningen FRI.

Publisert

Tirsdag 12.10 publiserte Minerva en artikkel hvor det kommer frem en rekke påstander og antakelser om FRIs fagavdeling Rosa kompetanse og vårt arbeid. Artikkelen er lagt opp slik at den kan føre til en rekke misforståelser og inneholder flere påstander som er direkte feilaktige, og vi ser derfor behov for å komme med noen ytterligere kommentarer til saken.

FRI deler gjerne informasjon om kursinnholdet i Rosa kompetanses barnehage

En uriktig påstand om Rosa kompetanse som ble publisert av Minerva tirsdag 12.10.21, er at Rosa kompetanse ikke vil fortelle om hva vi underviser om i våre kurs. Det stemmer ikke. Slik vi også informerte Minervas journalist Andreas Masvie om på mail 05.10.21, underviser Rosa kompetanse barnehage blant annet om normer, kjønnsmangfold og familiemangfold. Innholdet i våre kurs er tydelig forankret i blant annet Rammeplanen for barnehagen. På et kurs med Rosa kompetanse barnehage, vil man nesten alltid være innom temaer som:

  • Forskning: Hva vet vi om barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet?
  • Rammeplanens innhold
  • Synliggjøring av mangfold i barnehagen (gjennom hvilke historier man forteller, bøker som er tilgjengelige mm.)
  • Kjønn, kjønnsroller/-normer og kjønnsmangfold
  • Familiemangfold
  • Tips til gode ressurser

Rosa kompetanse deler som hovedregel ikke presentasjonene fra våre kurs med andre enn de som deltar på kursene våre, da presentasjonene må forstås i lys av sin kontekst. Dette er ikke uvanlig, få kurstilbydere ønsker å la sitt materiale sirkulere fritt uavhengig av tema. Vi inviterer gjerne personer som ønsker innsikt i våre kurs, også våre kritikere, til å delta på kursene vi tilbyr og få innsikt i vårt materiell. Minerva valgte å ekskludere følgende fra vårt originale tilsvar, sendt til Minervas journalist 11.10.21:

«... uttalelsene fra Surén om vårt kursinnhold stemmer ikke med virkeligheten i våre kurs, og vi inviterer gjerne Surén til å delta på et av våre kurs, slik at han kan selv kan få avkreftet sine bekymringer på dette området.»

Bufdir har kjennskap til innholdet i kursene til Rosa kompetanse

I artikkelen kommer det frem en påstand om at Bufdir ikke kjenner til innholdet i Rosa kompetanse sine kurs. Det stemmer ikke. Bufdir finansierer tiltaket Rosa kompetanse barnevern, og finansierte en ekstern evaluering av Rosa kompetanse barnevern i regi av NTNU i 2018. Evalueringen av tiltaket finnes her.

Bufdir har i etterkant av publiseringen av artikkelen, også kommentert dette her.

Rosa kompetanse barnehage og Rosa kompetanse skole er bygd opp etter samme modell som Rosa kompetanse barnevern, og våre tilskuddsgivere har selvfølgelig til enhver tid anledning til å få innsyn i alt vårt arbeid og materiale.

Faglig innhold og kvalitetssikring i Rosa kompetanses kurs

Rosa kompetanses kurs tar utgangspunkt i helse- og levekårsundersøkelser, nasjonal og internasjonal forskning, holdningsundersøkelser, lovverk, yrkesetiske retningslinjer, planverk innenfor de ulike sektorene vi underviser for (f.eks. læreplan for skoler og rammeplan for barnehager), erfaringskompetanse samt faglig spisskompetanse på våre felt. Utover den eksterne evalueringen foretatt av Rosa kompetanse barnevern i 2018, sikrer vi kvalitetssikring av våre kurs. Dette skjer blant annet ved evalueringsskjemaer til kursdeltagere som årlig rapporteres til våre tilskuddsgivere, kontinuerlig faglig oppdatering hos ansatte, og med flere årlige møter med våre styringsgrupper og profesjonsorganisasjoner på hvert felt. Formålet er å sikre faglig relevans og nært kjennskap til utviklingen innen den enkelte sektor.

Om påstandene fra Pål Surén hos FHI

Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene eller konklusjonene til Surén fra FHI i denne saken. FRI har avtalt et møte med FHI for å etablere en konstruktiv dialog, da vi opplever at FHI i artikkelen har ytret seg på feilaktige premisser og med det har bidratt til å spre uriktig informasjon om vårt arbeid.

Powered by Labrador CMS