Politidrap i det tyske rikets navn

USA har Sovereign Citizens, Norge har frimenn. Nå seiler tyske Reichsbürger opp som tilskudd til dem som nekter å anerkjenne staten de lever i.

Publisert Sist oppdatert

Siden onsdag har det vært alarm i Tyskland etter at en 49 år gammel mann åpnet ild og skadet fire politifolk under en razzia i Georgensgmünd i Bayern, en av dem dødelig.

Gjerningsmannen hevder å være en «Reichsbürger», en borger av det tyske riket som ikke er underlagt Forbundsrepublikkens lover eller politi.

Sovereign Citizens

Reichsbürger tilhører en voksende gruppe mennesker i en rekke land som nekter å anerkjenne myndigheter og lover, bære legitimasjon eller betale skatt. Opphavet til denne bevegelsen ligger i den amerikanske Sovereign Citizens-bevegelsen som oppstod på 1960-tallet og som de siste årene har vært i vekst etter en dødperiode på 1990- og 2000-tallet.

Den fant veien til Norge omkring 2013 via den tidligere engleskolelæreren Ingunn Sigurdsdatter (tidligere Røiseland) og har i dag en håndfull representanter rundt i landet.

Den tyske bevegelsen går tilbake til midten av 1980-tallet, og har i dag noen hundre tilhengere. Som det fremgår av navnet skiller Reicshbürger seg fra tilsvarende grupper i andre land ved at de ikke avviser staten per se, men bare den moderne tyske Forbundsrepublikken. I stedet anser de seg som borgere av det tyske riket som opphørte å eksistere etter andre verdenskrig, inkludert de tidligere tyske områdene øst for Oder.

Noen betrakter seg også som borgere av det gamle Preussen, som også ble oppløst av de allierte i 1945. Ikke overraskende har den et visst overlapp med høyreekstreme miljøer som heller ikke anerkjenner tapet av Øst-Preussen, Pommern og Schlesien.

Mange har også antisemittiske holdninger og forfekter ulike konspirasjonsteorier om bankvesen og legemiddelindustri, eller kommer fra en nyåndelig bakgrunn slik tilfellet er med den selvutnevnte «kongen» Peter Fitzek. Alt dette ser ut til å ha vært tilfelle med drapsmannen i Bayern.

Bakgrunn fra antroposofien

Flere riksborgere ser ut til å ha bakgrunn fra antroposofien, som også har en okkult «raselære». Det antroposofiske selskapet i Tyskland har derfor de siste årene gått ut med advarsler mot at bevegelsen forsøker å rekruttere der.

I USA har Sovereign Citizens vært i flere sammenstøt med politiet etter å ha kjørt uten bilskilter eller førerkort, eller ved å okkupere føderalt eid land slik Bundy-familien i Oregon gjorde tidligere i år. Det er også eksempler på at slike sammenstøt har endt med drap, og på 1970-tallet var det flere eksempler på at skatteinnkrever, sheriffer og andre ble «arrestert» og stilt for «borgerdomstoler».

I Norge, hvor det for tiden finnes en håndfull frimenn og -kvinner, har dette foreløpig begrenset seg til å plage lensmenn og tingrett med lange telefoner og brev.

Mindre alvorlig, men ikke mindre belastende for systemet, er hangen til å drive «papirterrorisme» ved hjelp av store mengder pseudojuridiske dokumenter som domstoler og byråkrati er nødt til å behandle, og der den minste feil i saksbehandlingen hevdes å bekrefte friborgernes uavhengige status.

I Tyskland baserer dette seg ofte på en svært kreativ lesning av avtalen av 1973 der Vest-Tyskland og DDR offisielt anerkjente hverandre. «Riksborgerne» tolker det som at disse to statene bare representerte deler av Tyskland og ikke hele riket, som etter deres mening aldri opphørte å eksistere, selv om det ikke har hatt noen formell regjering siden 1945.

Egne regjeringer og politistyrker

Enkelte har riktig nok forsøkt å bøte på det siste ved å utrope seg til «rikskanslere» og «konger», om enn foreløpig ikke «keisere», og danne provisoriske regjeringer med egne politistyrker som blant annet har rykket ut for å forsvare andre riksborger mot det ekte politiet.

Riksborgerne hevder å forholde seg til Weimarrepublikkens eller keiserdømmets grunnlover, og som i USA – og Norge – kjører mange rundt med hjemmelagde bilskilter og pass utstedt av «det tyske riket».

I likhet med «Sovereign Citizens» og frimenn skal Reichbürger i stor grad være mennesker med store økonomiske problemer som forsøker å fristille seg fra gjeld ved hjelp av denne typen tryllekunster. Flertallet ser ut til å komme fra det tidligere DDR – hovedsakelig Brandenburg – selv om de altså også er representert i Bayern.

Mens flertallet av riksborgerne er fredelige, har det vært flere tilfeller der «riksborgere» har gått til angrep på borgermestere både verbalt og fysisk, angrep som i flere tilfeller har blitt filmet og lagt ut på nett, og for tre år siden fant politiet store mengder dynamitt da de kom for å tvangsinnlegge en selvutnevnt «rikspresident» i Berlin.

Faren med riksborgerne er den samme som med Sovereign Citizens og frimenn, nemlig at de betrakter den vanlige statsstrukturen som grunnleggende illegitim og ulovlig. I Tyskland har dette fått flere av riksborgerne til å true dagens politikere med «riksdomstoler» og dødsstraff. Dette betyr at alle forsøk på å arrestere dem, forkynne en dom eller på annet vis gripe inn i friheten deres, vil være et forsøk på å tvinge dem til å adlyde en forbrytersk organisasjon, noe de fleste av oss vil være enige om at det er riktig å motsette seg. Da kan det komme til vold, slik vi nå har sett i Bayern.

 

Illustrasjonsbildet viser Peter Fitzek, en av flere selvutnevnte «konger» innenfor Reichsbürger-bevegelsen. Skjermdump fra Youtube. 

Powered by Labrador CMS