DEBATT

Den russiske dissidenten Aleksej Navalnyj soner for tiden en fengselsdom på to og et halv år. Han har sultestreiket siden 31. mars.
Den russiske dissidenten Aleksej Navalnyj soner for tiden en fengselsdom på to og et halv år. Han har sultestreiket siden 31. mars.

Aleksej Navalnyj må løslates umiddelbart

DEBATT: Som parlamentarikere fra demokratiske land gir vi vår helhjertede støtte om at Russlands viktigste opposisjonelle slippes fri.

Publisert

Aleksej Navalnyj er i dag den utad tydeligste kritiker av Vladimir Putins regime i Russland, og et symbol på all motstand mot korrupsjon og undertrykkelse fra myndigheters side. Fengslingen etter en skinnprosess er et forsøk på å nøytralisere en opposisjonell. Fengslingen er samtidig et usedvanlig kynisk inngrep fra myndighetene med tanke på at det etterfølger et mislykket og avslørt statsregistrert likvideringsforsøk.

Ingjerd Schou er valgt inn på Stortinget fra Østfold, hvor hun er visepresident og representerer Høyre i utenrikskomiteen, i tillegg til å lede Stortingets delegasjon til Europarådet.
Ingjerd Schou er valgt inn på Stortinget fra Østfold, hvor hun er visepresident og representerer Høyre i utenrikskomiteen, i tillegg til å lede Stortingets delegasjon til Europarådet.

Navalnyj har sultestreiket siden 31. mars, og hans helsetilstand er deretter. Samtidig som han holdes i fangenskap ruster Russland opp på grensen mot Ukraina, og viser at landet, under Putin, utviser forakt for menneskeliv og naboland.

Verdens øyne var rettet mot ham da han ble arrestert, og da tusenvis av russere demonstrerte i gatene til støtte for ham den 31. januar. Så lenge dissidenter har verdens oppmerksomhet, vil det koste regimet internasjonal anseelse å fortsette på denne måten. I Navalnyjs tilfelle kan internasjonal oppmerksomhet øke sjansene for at han overlever fengselsoppholdet. Også av denne grunn er det viktig med vedvarende press på russiske myndigheter for å frigi Navalnyj.

Han er ikke alene. Flere hundre regimekritikere er i dag i fangenskap i Russland. Navalnyjs sikkerhet er også første skritt på vei mot andre politiske fangers frihet og rettigheter. Navalnyjs støttespillere planlegger neste demonstrasjoner og markeringer i Russland, og samler støtte fra andre land.

Michael Tetzschner er 1. nestleder i Stortingets utenrikskomité.
Michael Tetzschner er 1. nestleder i Stortingets utenrikskomité.

Vi i den demokratiske verden må gi vår tilslutning til dette. Det er på denne bakgrunnen vi støtter initiativnettverket SmåRodina, og deres støtteaksjon i Norge. Vi er overbevist om at internasjonal oppmerksomhet om Navalnyjs sak vil bidra til å gi ham beskyttelse, når han nå befinner seg under kritisk dårlige soningsforhold, langt under de europeiske og internasjonale normene.

En mann som står oppreist mot slike veldige motkrefter som Navalnyj kan ikke stå alene i sitt hjemland, eller glemmes av omverdenen.

Powered by Labrador CMS