DEBATT

SV styrer skolepolitikken i Oslo (representert ved byråd Sunniva Holmås Eidsvoll), fordi Ap ikke er interessert, skriver lektor Ola Buxrud.
SV styrer skolepolitikken i Oslo (representert ved byråd Sunniva Holmås Eidsvoll), fordi Ap ikke er interessert, skriver lektor Ola Buxrud.

SV med nok en feilslått skolepolitikk

SV foreslår skolepolitikk som vil stigmatisere svake elever og være en gavepakke til privatskoler. Arbeiderpartiet vil trolig ikke bry seg.

Publisert Sist oppdatert

SV i Oslo er et merkelig parti. Mot alle faglige råd, selv fra Marthe Gerhardsens utdanningsetat, går de nå til valg på å endre opptaket til videregående skole helt grunnleggende.

Så vidt jeg har forstått, går forslaget ut på følgende: Halvparten av plassene skal fortsatt deles ut basert på karakterer. At de reduserer det til halvparten, betyr da logisk at det blir enda hardere å komme inn basert på karakterer enn det er nå. Lykke til med å dempe stresset for ungdomsskoleelever på denne måten.

Den andre halvparten skal deles ut etter et system som viser SVs mest kyniske og til dels menneskefiendtlige syn på ungdom.

Elevene skal deles inn i grupper basert på nivå etter ungdomsskolen. De skal få høre at «du er en toer», «du er en treer», og så videre.

Og så skal SVs «toere» og «treere» fordeles på skolene.

Ungdom er ikke dumme. I løpet av aller første skoletime kommer alle i klassen til å vite hvem som har konkurrert seg inn, og hvem som er «toeren» i klassen. Lykke til med tre år som toer, i en klasse der de fleste andre har konkurrert seg inn.

Dette kommer helt åpenbart ikke til å fungere. Utdanningsetaten, som ledes av Marte Gerhardsen og som ikke akkurat kan anklages for å være høyrevridd, advarer politikerne sterkt mot dette. Det er ikke ofte man hører fagbyråkrater offentlig advare på denne måten.

Det som er virkelig rart, og det jeg ikke forstår at SV ikke forstår, er at dette forslaget, om det blir vedtatt, først og fremst er en gedigen gavepakke til Oslos privatskoler. 

Henrik og Oda fra Vestre Aker vil selvsagt ikke busses til en helt annen offentlig skole enn den de selv har valgt, dersom SV får gjennom dette. Da går de heller på Bjørknes, Akademiet, Heltberg, Sonans, eller en av de mange andre privatskolene som har hatt en blomstringstid nå som Ap og SV har styrt i Oslo. Jeg synes det er utrolig rart at SV ikke forstår at et mislykket opptakssystem vil føre til at den offentlige skolen vil tape konkurransen (!) om elevene. Hva er det som hindrer dem i å forstå et så enkelt poeng?

Og dette bringer meg inn på noe trist.

Det virker dessverre slik, både i Oslo og nasjonalt, at Ap rett og slett ikke har særlig interesse for skolepolitikk. Det ser vi ikke minst i tilfeller der Ap godtar SVs skolepolitikk, om de får lov til å gi den et nytt navn. 

Ikke nok til at de satser på det, ikke nok til at de for eksempel krever å ha skolebyråden. Et voksent parti bør ikke overlate sentrale deler av utdanningspolitikken til sin egen ungdomsorganisasjon, slik Ap dessverre gjør. 

Skolebyrådsposten er for Ap noe som lett kan ofres i bytte mot noe de er interessert i. I Oslo blir det derfor SV som styrer skolepolitikken – fordi Ap ikke er interessert. I regjering overlater Ap sentrale deler av utdanningspolitikken til Sp, med åpenbare konsekvenser.

Dette betyr dessverre at de som stemmer på Ap i Oslo i år, får SVs utdanningspolitikk med på kjøpet. Det er ikke representativt for hva Oslos borgere mener – men på grunn av Aps prioriteringer er det slik det blir.

I dette tilfellet kan SV få gjennomslag for en skolepolitikk som Utdanningsetaten selv er imot, som går imot SVs egen målsetning, og som ingen andre enn privatskolene burde ønske velkommen.

Powered by Labrador CMS