DEBATT

Foto: CARE
Foto: CARE

Likestilte samfunn er et gode for alle

Svar til Kathrine Jebsen Moore i Minerva 24. oktober.

Publisert

Det er ikke vanskelig å følge Kathrine Jebsen Moores dokumentasjon om at det snart må være guttas tur – da gutter og menn også har store utfordringer mange steder i verden.

Samtidig viser innlegget en manglene forståelse for hva som ligger bak når vi i frivillige organisasjoner peker på likestilling som en av de største utfordringene i landene vi jobber.

Vi overlater til Care å kommentere synspunktene på årets TV-aksjon, men vi kan allikevel ikke la det stå uimotsagt at det er feil å hevde at jenter og kvinner trekker det korteste strået globalt og utsettes for systematisk diskriminering.

Noen fakta som er godt dokumentert:

- 33 000 jenter giftes bort hver dag – mot sin vilje og ofte fordi et ekteskap kan skaffe familien inntekt i form av brudepris, jenter giftes bort for å få en mindre munn å mette og noen steder for å sikre jentas og familiens ære

- 200 millioner jenter som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse og lever hver dag med følgene av overgrepet

- 35% av alle jenter og kvinner har opplevd vold i nære relasjoner, og 137 jenter og kvinner blir drept av sin partner eller sin familie hver dag, ifølge FN

- 71% av alle som blir solgt inn i moderne slaveri, er jenter eller kvinner

- I Norge opplever jenter å bli kalt «hore» eller andre nedsettende skjellsord i skolegården

Disse faktaene sier noe om statusen til jenter og kvinner globalt. Det betyr imidlertid at gutter og menn også lider som følge av disse urettferdighetene. Det er nettopp det som er poenget, likestilte samfunn er ikke bare et gode for jenter og kvinner, de er også et gode for gutter og menn. Derfor jobber vi med både jenter og gutter, kvinner og menn i bistanden.

Når jenter i Norge opplever seksuell trakassering, ser vi som jobber med barn og unge en rød tråd fra nedverdigelsene jenter opplever i vårt samfunn, til de store globale problemene som barneekteskap, kjønnsbasert vold og overgrep. Når en jente på 14 år i Tanzania ikke får fullføre skolen fordi hun har blitt gravid, skal det mye til at hun klarer å ta en likeverdig plass i samfunnet – økonomisk, sosialt og politisk. Vi i Plan gjør hva vi kan for ikke å fremstille jenter og kvinner som ofre, men noen ganger forenkler vi budskapet og setter det på spissen. I vårt arbeid jobber vi med gutter for å styrke en positiv maskulinitet og diskuterer hva det vil si å være gutt og mann gjennom Plans gutteklubber. Samtidig arbeider vi for at hele samfunnet skal legge til rette for at jenter og gutter skal få de samme mulighetene og vokse opp i lokalsamfunn hvor begge kjønn opplever at de er like mye verdt og hvor tradisjoner og normer ikke hindrer at både gutter og jenter kan leve gode liv uten frykt og mangel på muligheter.

Powered by Labrador CMS