Bildet overfor visualiserer utvalgte kostnadsdata og gir brukeren mulighet til å sammenlikne energikostnadene forbundet med ulike teknologier. Kostnadene for kraftproduksjonen er fremstilt i form av energikostnad over levetiden kalt LCOE, eller levelized cost of energy.

– Det er helt korrekt som NVE sier, at det ikke er et godt konsept å bruke for væravhengig kraft. Og så gjør de det likevel!

Jonny Hesthammer i Norsk kjernekraft mener NVEs fremstilling av kostnader ved ulike energiteknologier er sterkt misvisende – og at det går urimelig utover kjernekraften.

Publisert

Norges vassdrags- og energidirektorat skal bidra til effektiv kraftomsetning og energibruk i Norge. Nylig publiserte direktoratet en visuell fremstilling av oppdaterte anslag på kostnader forbundet med ulike energiteknologier. Den kan tjene som en guide til hva slags investeringer som er lønnsomme gitt ulike fremtidige prisnivåer.

Oversikten kommer med en rekke forutsetninger. For eksempel er gjennomsnittlig strømpris i illustrasjonen satt til 70 øre per kilowattime (kWh). Det er ingen urimelig pris, og følger en etablert konvensjon i kraftbransjen, og blir blant annet benyttet som grunnlag for regjeringens strømstøtte. Den visuelle fremstillingen er interaktiv, og det er mulig å justere prisgrunnlaget opp og ned. Slik den er forhåndsprogrammert, ser vi interessant nok at bunnfast havvind (69 øre) akkurat kommer ut som lønnsomt, mens kjernekraft (78 øre) ikke er det. At forhåndsinnstillingen er akkurat 70 øre, er likevel interessant, all den tid NVE selv nylig har lagt frem en analyse som sier at vi må regne med at kraftprisen det neste tiåret vil være 80 øre. Med en slik forhåndsinnstilling ville kjernekraft havne på rett side av streken.

Akkurat hvor man setter streken, er imidlertid ikke det mest sentrale ved figuren: Poenget er kostnadsberegningene, her målt opp mot produksjon av kilowattimer (kWh). Men også her dukker det opp noen pussigheter. Det fremkommer for eksempel ikke av oversikten at verdien av hver kilowattime er samfunnsøkonomisk variabel. Kostnadsberegningen er basert på såkalt «levelized cost of energy» (LCOE). LCOE er et estimat på totalkostnaden for å produsere energi over et kraftverks levetid, delt på totalt produsert energi gjennom denne levetiden. 

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS