Filosofen: Likestilling og ansvar

Liberalere sier ofte at vi ikke kan forby alt vi ikke liker. I spørsmålet om pappaperm snus argumentet til å påby det vi liker.

Publisert Sist oppdatert

I fjor høst sa Linda Hofstad Helleland at hun hadde feilvurdert fedres ønske om å ta ut foreldrepermisjon. Den reduserte fedrekvoten, som i prinsippet gav foreldrene mer valgfrihet, var tilsynelatende bare viktig og riktig hvis fedre faktisk valgte å ta ut perm. Dette vitner om et ganske så pragmatisk syn på valgfrihet. Hellelands endrede syn er også et uttrykk for hvor konsensusdrevet norsk likestillingspolitikk er. En mer konservativ eller liberal politiker ville satt grenser for politikkens ansvarsområde og understreket at fordelingen av foreldrepermisjonen var et familieanliggende.

Et slikt standpunkt er likevel vanskelig å forfekte i norsk offentlighet, for, som vi også ser på velferdsområdet, blir det å avstå fra å politisere noe fort forstått som at man ikke bryr seg. Liberalere sier ofte at vi ikke kan forby alt vi ikke liker. I spørsmålet om pappaperm snus argumentet til å påby det vi liker. Også i konservative miljøer som Minerva er fedrekvoten blitt forsvart med at konservative, til forskjell fra liberale, i noe større grad anerkjenner at strukturer kan hindre frie valg. Arbeidsgiveres motstand mot at fedre tar ut perm, blir brukt som argument.

I spørsmålet om pappaperm snus argumentet til å påby det vi liker.

Men Fafo har nylig gjort under-søkelser på dette feltet, og forsker Inger Marie Hagen skrev i DN i desember i fjor at «maksgrensen for fars permisjon settes andre steder enn hos arbeidsgiver». Dette utelukker selvsagt ikke at fedre kan møte hindre når de ønsker å ta ut permisjon, men et interessant trekk med argumentet er at det i mindre grad ansvarliggjør individet for å stå opp for sine valg og ønsker. Konservative burde også forfekte at man ikke kan forvente at valg vi tar, skal skje uten friksjon. Enten en far tar mye eller for lite permisjon, så vil han oppleve at noen rynker på nesen.

Mangelen på ansvarliggjøring av individet ser vi også i debatter om likestilling i arbeidslivet eller kulturlivet. Det er ikke slik at «gutteklubben grei», hersketeknikker og lignende overhodet ikke finnes lenger. Særlig #MeToo-kampanjen har vist at kvinner fortsatt møter hindre som hemmer likestilling. Samtidig er struktur-argumentet for dominerende. Kvinners individuelle ansvar for å komme seg opp og frem nedtones. Det er et paradoks fordi kvinnelige ledere ofte utmerker seg med at de har stått på og tatt ansvar for sin egen karriere.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS