FRA PAPIRUTGAVEN

Nomos eller punk?

Postliberalismen kan sies å bryte med den tradisjonelle oppfatningen av skillet mellom høyre- og venstresiden, men hva er egentlig innholdet i det postliberale prosjektet? Og hvordan skal postliberalerne få gjennomslag for ideene sine i en liberal samtid?

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er hentet fra idéseksjonen i Minervas kvartalstidsskrift nr. 4/2022. Seksjonens tema er postliberalisme.

Aller først må vi stille spørsmålet: Hva er egentlig postliberalisme? Begrepet er ikke entydig, og kan brukes både som en beskrivelse av en samfunnstilstand der man beveger seg vekk fra de liberalistiske og liberaldemokratiske idealer, og det kan brukes om en fremvoksende bevegelse som har den oppfatning at det er nødvendig å distansere seg fra liberalismen som ideologi og moralfilosofi. Det må presiseres at når vi i denne konteksten snakker om liberalisme, sikter vi til den snevre definisjonen av begrepet: En ideologi som baserer seg på idéen om at politikk og samfunn bør være orientert mot å maksimere individets frihet, og en overbevisning at de viktigste spørsmålene i et samfunn kan avgjøres med rasjonell og åpen samtale og debatt mellom individer.

Liberalismens løfte var at individet skulle få muligheten til å skape sin egen identitet, sin egen orden og sin egen fremtid ved at det i størst mulig grad skulle være løsrevet og ubundet av samfunnets hemmende bånd og strukturer. Kjernen i den postliberale kritikken er at dette løftet ikke kan innfris, og at grenseløs frihet og individualisering på sikt er destruktivt både for enkeltmennesket og samfunnet. Dette innebærer ikke at individet skal være uten frihet, men at politikk og samfunn kanskje bør ha et annet fokus enn å tilrettelegge for individets frie utfoldelse.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 749,-
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1199,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS