NYHET

For å nå måltallet om 3 000 flyktninger vil Justisdepartementet ved statsråd Jøran Kallmyr (Frp) nå hente syrere i leirer i Libanon og Jordan. Foto: Elin Eike Worren, Fremskrittspartiet

Regjeringen vil hente flere syriske flyktninger til Norge

Samtidig som sikkerhetssituasjonen i Syria er vesentlig forbedret, vil regjeringen hente flere syrere til Norge for å oppfylle tallmålet for kvoteflyktninger.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke ble det kjent at Norge, i likhet med Sverige og Danmark, vil revurdere sin praksis for syriske flyktninger med tanke på å returnere asylsøkere til det borgerkrigsrammede landet.

I en epost til Dagbladet skriver fagsjef i UDI, Dag Bærvahr:

– Vår foreløpige vurdering er at det har skjedd endringer i sikkerhetssituasjonen de siste åra som gjør det naturlig å se på om det er grunnlag for å endre praksis.

UDI-fagsjefens synspunkter bekreftes samtidig av en rapport utarbeidet for danske utlendingsmyndigheter:

«Landerapporten tegner efter Udlændingestyrelsens opfattelse et billede af, at der generelt er en forbedring af forholdene i de regeringskontrollerede områder, herunder særligt i Damaskus-provinsen», skriver den danske Udlændingestyrelsen.

Samtidig kjenner norske myndigheter til at stadig flere syrere i Norge bryter forutsetningen for egen oppholdstillatelse i Norge ved å reise tilbake til Syria på ferie.

Vil ha returer til Syria

I følge tall fra SSB var det i underkant av 13 000 syrere i den norske introduksjonsordningen for flyktninger i 2017. Disse er blant flyktningene det kan være aktuelt å returnere. Til NRK i fjor luftet innvandringspolitisk talsmann for FrP, Jon Helgheim, tanken om å betale dem for å returnere til hjemlandet.

Helgheim mente da at «tidspunktet er riktig for syrere som ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse i Norge til å tenke på retur til Syria.»

Regjeringen vil hente flere syrere

Men samtidig som diskusjonen om å starte med returer til Syria nå pågår i Norge og våre naboland, vil norske myndigheter hente flere syrere til Norge fra flyktningleirene i Jordan og Libanon.

Det fremkommer av et brev fra justisdepartementet til UDI i september i år, som Minerva har fått innsyn i. I brevet skrives det at Norge ligger bak måltallet fra statsbudsjettet om antall kvoteflyktninger i 2019, noe som er forårsaket av at det har vist seg vanskeligere enn ventet å hente ut flyktninger fra Libya og Etiopia.

Derfor ser regjeringen nå på nye alternativer for å få flere flyktninger til Norge i år.

I Etiopia skal det være snakk om 56 ubrukte plasser på den norske flyktningkvoten. De ubrukte plassene vil regjeringen overføre til å hente flyktninger i andre områder, fortrinnsvis syrere i leire i Libanon eller Jordan. Justisdepartementet skriver:

«Disse plassene overføres til uttak av syriske flyktninger i Libanon og/eller Jordan. UDI avtaler med UNHCR hva som er mest hensiktsmessig mht. fordeling av plassene».

Vil ikke ta stilling til endringer i situasjonen i Syria nå

Minerva har på bakgrunn av dette sendt spørsmål til Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr om hvordan henger det sammen at regjeringen vil hente flere syriske flyktninger, samtidig som man vurderer hvorvidt man skal starte med returer til Syria.

På dette svarer Justis- og beredskapsdepartementet at de vil ta stilling til eventuelle endringer i praksisvurderingen for Syria først når den foreligger.

Powered by Labrador CMS