DEBATT

Folk strømmet til Hvervenbukta i Oslo onsdag ettermiddag for å nyte vårværet. Norge begynner nå å åpne opp igjen siden myndighetenes tiltak ble iverksatt i mars.
Folk strømmet til Hvervenbukta i Oslo onsdag ettermiddag for å nyte vårværet. Norge begynner nå å åpne opp igjen siden myndighetenes tiltak ble iverksatt i mars.

Asymptomatiske bærere av virus har vanligvis stor betydning for smittespredningen

Publisert

Personer som er syke av SARS-Cov-2-smitte, blir bedt om å være i karatene for å forhindre smittespredning. Men de som blir syke av SARS-Cov-2, utgjør antakelig bare en liten andel av alle smittede, kanskje bare ti prosent.

Mange epidemier drives videre av personer som ikke vet at de er smittet. For eksempel blir bare rundt ti prosent av tubekulosesmittede syke, og en av 20-40 kolerasmittede blir syke. I tillegg til smittebærerne som aldri blir syke, er de syke smittsomme før de får symptomer. For noen virussykdommer, for eksempel hepatitt B, kan man også være smittebærer etter at man har vært syk. Flertallet av alle smittebærere har ingen eller få symptomer på sykdom. Det er derfor vanskelig å vite hvem smittebærerne er.

Spredningspotensialet for et virus er avhengig av hvor mange som er smittsomme, hvor lenge de er smittsomme, hvor mye kontakt det er mellom grupper av mennesker, samt hvor mange som er mottakelige for smitte. For eksempel vil det ikke være spredning hvis bare noen få er smittet, og de ikke har kontakt med noen andre. Også hvis mange er smittet og den smittsomme perioden er kort, vil spredningen avta hvis det er minimal kontakt i den smittsomme perioden mellom grupper av folk. Nedstengingen av Norge i en måned er et eksempel på dette. Antall innlagte på sykehus gikk ned 2-3 uker etter 12. mars. SARS CoV-2 viruset antas å kunne smitte fra en person til andre i 2-3 uker.

Men vi er ikke kvitt viruset i Norge. Hvor mange smittespredere kan det være i Norge nå, hvis vi antar at en som blir smittet er smittespreder i en uke? Omtrent 450 personer er testet positivt for SARS-CoV-2 siste uke (15.-21. april). Mange av dem har symptomer på Covid-19. Det er derfor de ble testet. Regner vi at det i tillegg er ti ganger så mange som er bærere av viruset, vil det være omtrent 4500 personer som potensielt kan smitte videre. Hvis vi antar at den smittsomme perioden er to uker, må vi inkludere de som har fått påvist SARS-CoV-2 siste to ukene. Da er det dobbelt som mange smittebærere. Dette er selvsagt svært omtrentlige beregninger.

I uka da Norge ble nedstengt (7.-14. mars) ble 947 personer påvist smittet. Da lukket man ned Norge. Nå åpner vi opp. Barnehagene og skolene åpner. Ingen vet sikkert hvilken betydning barn har som smittespredere for SARS-Cov-2. Barn er viktige smittespredere for mange typer virus. Men spredningen av, for eksempel vannkopper, stopper opp fordi den voksne befolkningen har vært smittet før og er immune. Slik er det ikke for SARS-CoV-2.

Mye tyder på at SARS CoV-2-smittede 1-10 år gamle barn i liten grad blir alvorlig syke. I Norge har til sammen 86 barn fått påvist smitte før 21. april. Hvor mange som faktisk har vært smittet eller er smittet, vet vi ikke. På Island har de testet et utvalg av hele befolkningen for forekomst av SARS-Cov-2 virus i luftveiene. Hos 0.6% av alle personene som var tilfeldig testet, fant man viruset. Av de 848 testede barna under 10 år fikk ingen påvist virus. Funnet på Island kan skyldes at det er vanskelig å ta prøver av barn eller at barn fort kvitter seg med viruset etter smitte. Funnet kan også skyldes at barna som ble testet, ikke hadde vært utsatt for smitte, eller at barn ikke lett blir smittet. Barn kan muligens være beskyttet mot smitte fordi mange barn blir forkjølet. Noen forkjølelsesvirus tilhører coronavirus-gruppen. Et annet funn fra den islandske studien var at 57% av alle smittede rapporterte symptomer. Men det gjorde også 29% av alle som ikke var smittet. Andelen SARS-Cov-2-smittede som forblir uten symptomer er derfor usikker.

Norge åpnes nå gradvis. Vi får mer kontakt med hverandre gjennom skoler, barnehager og jobber. Betydningen av barn og voksne som asymptomatiske smittespredere er usikker. Men potensiale for smittespredning av SARS-Cov-2 er nå antakelig ikke veldig forskjellig fra i midten av mars. Få er immune, og det finnes smitte i befolkningen. I tillegg er det nok liten motivasjon for en ny nedstengning av Norge. Så lenge vi ikke har vaksine og ikke ønsker et hermetisk lukket liv, har vi vel ingen annen mulighet enn å åpne samfunnet og dermed smittespredningen og håpe på at vi blir naturlig immune uten at mange blir alvorlig syke, alle fall ikke samtidig.

Powered by Labrador CMS