DEBATT

Selv om det er til å rive seg i håret av, forsvarer jeg NLA Høgskolens fulle rett til å kunne ansette hvem de vil, skriver kronikkforfatteren.
Selv om det er til å rive seg i håret av, forsvarer jeg NLA Høgskolens fulle rett til å kunne ansette hvem de vil, skriver kronikkforfatteren.

Ansettelsesforhold med bismak støttes

En sentral eiendomsrett burde være at arbeidsgiver får lov til ansette hvilken som helst arbeidstaker, som arbeidsgiveren selv foretrekker og finner hensiktsmessig.

Publisert

Unge Venstre mener det er galt at staten gir penger til kristne skoler som baserer sine ansettelser på seksuell legning. Andrea Pryce, leder i Møre og Romsdal Unge Venstre konkretiserer blant annet dette i Aftenposten den 2. februar. Jeg er ingen homofob, men i motsetning til mine meningsfeller på høyresiden, står jeg opp for at alle skoler og institusjoner skal få ansette dem de vil.

Det er fordi enhver arbeidsgiver selv burde få bestemme hvem personen vil ansette som arbeidstaker. Enten om det er basert på kjønn, seksualitet eller livssyn. Det har nettopp med den private eiendomsretten å gjøre. Det er statlig overformynderi, og et direkte overtramp at staten skal blande seg inn i ansettelsesforhold som er mellom en arbeidsgiver og en potensiell ny arbeidstaker.

Derfor burde det være opp til den potensielle arbeidstakeren selv å finne ut av, hva slags type ansettelsesspremisser ulike skoler eller organisasjoner legger opp til. I alle fall når NLA Høgskolen konkretiserer i deres «Verdidokument» at «seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord». Selv om det er til å rive seg i håret av, forsvarer jeg NLAs fulle rett til å kunne ansette hvem de vil, på akkurat samme måte som da FpU støttet at unge kunne få ytre seg fritt om å legalisere cannabis under fjorårets skolevalgkamp. At Unge Venstre, aktivt vil selektere vekk meninger som strider med deres egne, er å kaste stein i glasshus for et tilsynelatende liberalt ungdomsparti, som burde stå opp for ytringsfriheten.

Jeg har uansett full forståelse fra folk som reagerer på NLAs ansettelsespremisser. At skoler som får statlig støtte forskjellsbehandler potensielle arbeidstakere, basert på deres seksuelle legning – burde ikke være gjennomførbart.

Nettopp derfor bør all statlig støtte til høyere utdanningsinstitusjoner og folkehøyskoler fjernes, slik at brukerne heller må basere seg på brukerbetaling. Da kan blant andre jeg slippe å tenke på at mine skattepenger går til høyskoler jeg åpenbart ikke har noe til overs for.

Powered by Labrador CMS