MEDIEKRITIKK

NRK formidlet russisk propaganda uten filter

Det er noe som heter at når en historie høres for god ut til å være sann, så er den ofte nettopp det.

Publisert

På julaften fortalte NRK Dagsrevyen at det er fremsatt påstander om at det på ukrainsk side planlegges bruk av kjemiske våpen i krigen øst i landet. Innslaget er et skoleeksempel på hvor hjelpeløs ukritisk journalistikk blir i møtet med russisk desinformasjon, og forteller noe om hvor uforberedt norsk offentlighet er på det russerne kaller informasjonskrig.

Saken er ekstra kritikkverdig fordi den dreier seg om den kanskje farligste situasjonen vi har hatt i Europa på mange tiår. NRK burde vite at den er utsatt for omfattende propaganda, der et av Russlands mål er å dehumanisere Ukraina. Russland kan i verste fall bruke en falsk historie om kjemiske våpen som unnskyldning for å gå til åpen invasjon i Ukraina.

Innledningsvis sa nyhetsanker Ida Creed at «Russland har de siste dagene sendt 100 tonn med medisiner og forsyninger til de separatist-kontrollerte områdene i det østlige Ukraina. De russiskstøttede separatistene hevder samtidig at ukrainskstøttede militsgrupper driver kjemisk krigføring».

Selve reportasjen sveipet over flere temaer. Først fikk vi høre at lokalbefolkningen lider på grunn av krigen og ønsker fred, hvorpå journalist Eirik Veum fortalte at Russland hadde transportert inn store mengder mat, koronavaksiner og medisiner. Så sa han: «En militant separatistleder hevder ukrainsk-støttede grupper planla å begå krigsforbrytelser. Det handler om kjemisk krigføring.» Samtidig fikk vi se våpnene som angivelig skulle brukes til den planlagte krigsforbrytelsen. Deretter fikk vi høre fra pressetalsmann Eduard Basurin i Folkerepublikken Donetsk (DNR) at «De har inntatt stillinger. Det er folk som ikke tilhører det ukrainske militæret, men som opererer på egenhånd og utfører bestemte oppgaver. I november ble det kjemiske krigsføringsmiddelet brakt inn med fly. Det ble fylt på 40 mm metallhylser som passer til håndgranatkastere.» Og til slutt fikk vi se russiske soldater som trener ved den ukrainske grensen.

Fraværende kildekritikk

Her er det mye å ta tak i. Logoen på mikrofonen viser at intervjuet med pressetalsmann Basurin er gjort av den russiske statlige TV-kanalen Rossija 1. Resten av reportasjen kommer fra samme TV-selskap. Dette burde ha fått varsellampene til å blinke på Marienlyst. Russiske medier er viden kjent for å manipulere ut fra en klar agenda.

For en uvitende seer kan imidlertid reportasjen etterlate flere inntrykk. Sett i sammenheng med at lokalbefolkningen lider, kan den russiske hjelpesendingen oppfattes som at Russland oppfører seg ansvarsfullt og som den barmhjertige samaritan i området. Ukrainsk side vil kunne oppfattes som ute av kontroll og hvor statsstøttede grupperinger gis frie tøyler til å begå krigsforbrytelser. Og endelig kan de russiske soldatene indirekte oppfattes som å stå klare til å rykke inn i Ukraina for å redde lokalbefolkningen fra grusomhetene.

Men det er noe som skurrer med denne fortellingen. Den virker ikke bare utrolig, den mangler også viktig kontekst. Kildekritikken er fullstendig fraværende.

Et raskt Google-søk viser at russiske Tass omtalte samme sak 22. desember. Her fremgår det at pressetalsmannen Basurin påstod – i tillegg til det som fremkom i NRKs reportasje – at det var USA som i et par forsendelser hadde fraktet inn en 300 kilos beholder med nervegiften botulismetoksin, brukt som spray, samt motgift, og at amerikanske instruktører er på plass i området. Samtidig skrev Tass at Russlands forsvarsminister har sagt at det er 120 personer fra amerikanske private militære selskaper. Underforstått er det altså de amerikanske instruktørene som skal sørge for at nervegiften vil bli brukt i kampene.

Ingen kjemisk krigføring

Dette virker ikke troverdig. Ifølge Wikipedia er botulismetoksin en biologisk nervegift som blant annet brukes i sterkt fortynnet utgave til ulik medisinsk behandling. I konsentrert form er det «anslått at 1 gram krystallisert botulinium toksin er nok til å ta livet av mer enn en million mennesker». USA er kjent for mye, men ikke for å bruke nervegift. USA har dessuten undertegnet biologivåpenkonvensjonen og for den saks skyld kjemivåpenkonvensjonen, og det foreligger ikke troverdige rapporter på at det befinner seg amerikansk personell i stridssonen.

Man skal også være klar over at DNR er et diktatur. Freedom House rangerer dem omtrent på nivå med Nord-Korea. Deres troverdighet er lik null. For eksempel overhørte journalister i France 24 i 2016 hvordan folk i presseavdelingen til DNR planla å la egne soldater iføre seg ukrainske uniformer for å iscenesette et fiktivt angrep på sivilbefolkningen. Dette er også en teknikk som brukes av russiske medier. Det finnes sågar eksempler på at de har brukt samme mennesker til flere historier ved å gi dem nye navn og nye bakgrunnshistorier. Altså ekte fake news, der journalistene har vært instruktører og deltagerne har drevet skuespill.

I juli 2014 formidlet for eksempel Rossija 1 en usann historie om at ukrainske soldater hadde korsfestet en tre år gammel gutt på en hovedgate i Sloviansk. Denne historien er tilbakevist som et falsum, og er ofte trukket frem som et kroneksempel på hvordan russisk TV manipulerer. Tilsvarende publiserte Rossija 1 litt senere samme år et satellittbilde som angivelig skulle vise øyeblikket da et ukrainsk jagerfly skjøt ned passasjerflyet MH17, og hvor man – utrolig nok – kan se missilet på vei mot passasjerflyet. Bildet var selvfølgelig manipulert. Som kjent ble MH17 skutt ned av et antiluftvernmissil tilhørende det russiske forsvaret.

Slike utrolige historier produseres fortløpende i russiske medier. Målet er å hamre inn et ønsket budskap i et slikt omfang at vi tror på det, eller at vi til slutt ikke vet hva som er sant, men tenker at det kanskje er noe i det.

Det er således oppsiktsvekkende når Norges største nyhetsredaksjon tar påstandene fra denne talsmannen for så god fisk at de mente saken burde få plass i Dagsrevyen. Journalistenes oppgave er jo å ta ned slike historier, ikke fungere som et mikrofonstativ for å bringe dem videre.

NRK er ikke engang konsistente. I det ene øyeblikket fortelles det at det hevdes at ukrainskstøttede militsgrupper driver med kjemisk krigføring, i det neste at det hevdes at de planla det. Det riktige er at det hevdes at det planlegges for et slikt angrep. Forskjellen er ikke uviktig. Det er grunn til å mistenke at Putin vil la dette henge over situasjonen som en latent trussel om en russisk invasjon, og i verste fall bruke det som en unnskyldning for å gjøre det.

Dessuten er det lov å bruke hodet. For har OSSEs observatører eller anerkjente internasjonale nyhetsbyråer rapportert om noe slikt? Nei, det har de ikke. Hadde ikke Russland – hvis dette virkelig var sant – påkalt det internasjonale samfunnet og bedt OPCW om å undersøke saken? Jo, det ville de. Har de det? Nei. Hvorfor ikke? Fordi det ikke har foregått noe angrep, og trolig fordi det heller ikke finnes noen beviser for de påståtte kjemiske våpnene – det er sannsynligvis en fiksjon.

Ingen tilsvarsrett

Kort sagt: Dette virker å være en russisk røverhistorie. Og NRK virker å ha mistet hodet.

Et annet kritikkverdig forhold er at NRK ikke slipper til Ukrainas syn på saken. Det er i strid med grunnleggende journalistiske prinsipper. Et Google-søk viser at det ukrainske forsvarsdepartementet kategorisk avviste historien allerede 22. desember.

Hadde NRK gjort jobben sin, ville de heller ikke ukritisk ha brukt betegnelsen «ukrainskstøttede militsgrupper». Det gir et feilaktig inntrykk om at det er lovløse tilstander på ukrainsk side. Trolig skal det bygge opp under myten om at Ukraina lar ekstreme grupper drive en ukontrollerbar privat krig i krigen. Det finnes imidlertid ikke ukrainske militsgrupper langs frontlinjen, og enda mindre «ukrainskstøttede militsgrupper». Krigen håndteres av det ukrainske forsvaret.

Paradoksalt nok er det faktisk motsatt: I DNR anvendes det ulike private militære grupperinger som kanskje kunne betegnes som militsgrupper. Meduza hadde nylig en artikkel som kaster lys over hvordan det den senere tid har vært et oppsving i å rekruttere leiesoldater i Russland til krigen i Ukraina, både via private aktører og russiske myndigheter.

NRK burde også ha forklart at de russiske hjelpesendingene er ulovlige. Russland har holdt på med dette siden krigen startet, og ukrainske grensemyndigheter har ikke mulighet til å kontrollere innholdet. Det er imidlertid begrunnede mistanker om at de brukes som et dekke for å smugle inn ammunisjon og våpen til Ukraina. Ukrainske myndigheter har derfor protestert heftig på at dette foregår. Dette nevnes ikke i innslaget.

I stedet blir vi presentert den russiske versjonen, som Russland har promotert som «humanitære hjelpesendinger». Dette gjør Russland for å iscenesette seg selv som en humanitær aktør og ta fokuset vekk fra elefanten i rommet – at det er de selv som er den drivende part i krigen og har forårsaket død, lemlestelse og lidelse for tusenvis av ukrainere. Det NRK gjør, er således å bygge opp under den russiske versjonen ved å fremstille hjelpesendingen som en gladnyhet i julestria.

Det hjelper ikke at pressetalsmann Basurin og hans kolleger trolig ler godt hvis de får høre at Norges statlige TV-kanal har presentert historien om kjemiske våpen ufiltrert. For saken er alvorlig. NRK burde vite at Russland driver informasjonskrig i industrielt omfang, og at det er en krig om vår kollektive virkelighetsoppfattelse.

Problematisk mønster i NRK

Etter å ha fulgt NRKs nyhetsdekning om Russland og Ukraina etter 2014 har jeg mistet noen illusjoner om det faglige nivået. Eksemplene er mange, men la meg nevne tre:

  • I 2018 skrev journalist Morten Jentoft at «Den breie støtten til den sittende russiske presidenten Vladimir Putin er ikke tilfeldig. Og den skyldes hverken valgfusk eller kontroll over mediene.» Mange vil si at nettopp denne kontrollen kan ha vært helt avgjørende. Eksempelvis viste en undersøkelse i fjor at hele 60 prosent av russerne tror at Ukraina skjøt ned MH17, mens kun 10 prosent tror det var Russland.
  • Da russiske styrker tok oppstilling langs grensen til Ukraina i våres, omtalte journalist Gro Holm uten videre krigen i Donbas for en borgerkrig. Dette til tross for at regulære russiske styrker har deltatt i krigen i stort monn og vært altavgjørende for utfallet.
  • 16. desember i år fortalte Dagsrevyen at russiskstøttede separatister tok kontroll over store deler av Donbas i 2014, og at det har blitt spekulert i om Russland kan gå militært inn i Ukraina. Altså ikke et ord om at russiske styrker intervenerte allerede i 2014 og har stått der siden. I stedet skal vi altså tro at en russisk invasjon vil være noe helt nytt. Men det er ikke nytt. Det nye vil eventuelt ligge i at Russland invaderer i full åpenhet.

Dagsrevyens innslag om de kjemiske våpnene burde føre til en større oppvask i NRK, fortrinnsvis i all offentlighet. Det dreier seg om kringkasterens troverdighet. NRK har som redaksjonsstyrt medium en viktig oppgave i å skulle hjelpe oss med å bekjempe et av vår tids onder, desinformasjon – ikke å kanalisere den.

Powered by Labrador CMS