DEBATT

Kamp for felles verdier

Krigen i Ukraina samler et folk i kampen for egen frihet og sentrale verdier som demokrati. 40 år med krig i Afghanistan samlet store deler av befolkningen i kampen mot utenlandsk innblanding uten en felles visjon for fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Som ny ambassaderåd i Ukraina i 2016, fikk jeg innføring i historie, politikk og økonomi. Det var en stat med liten legitimitet, korrupsjon og nepotisme, en befolkning med ulike språk og kulturer. Jeg så mange likheter med Afghanistan, et land jeg har kjent i over 50 år.

Siden februar 2022 har Russland ført en aggressiv angrepskrig mot Ukraina. Krim og fire andre fylker er annektert. Ukrainerne har vist en motstandsvilje som har presset den russiske hæren til retrett. Flaggskipet i den russiske Svartehavsflåten er senket. Militær støtte fra vestlige land er viktig. Venner med russisk som førstespråk forteller at stadig færre bruker russisk. Den russiske ledelsen så ikke dette komme. Jeg trodde erfaringene fra 10 års krig i Afghanistan hadde lært dem om folkelig motstand, og at de kjente ukrainernes ønske om uavhengighet.

To land – ulik utvikling

Der Ukraina har kjempet seg «inn i den vestlige verdifamilien», har det motsatte skjedd i Afghanistan.

Siden Sovjetunionens invasjon i 1979 til støtte for det pro-sovjetiske partiet og deres reformer, har viktige deler av moderniseringen, som hadde funnet sted de siste 100 årene, blitt reversert. Spenningene mellom etniske grupper har økt. USA og NATO forsøkte etter invasjonen i 2001 å bidra til modernisering. I 2022 er Afghanistan splittet. Viktige krefter blant kvinner, rettighetsforkjempere og media har rømt landet. Pashtunske tradisjonelle og religiøse krefter har makten.

Afghanistan og Ukraina er ikke identiske, men de har stått overfor mange like utfordringer. Hvorfor har det endt så forskjellig, så langt?

I Ukraina har den ukrainske regjeringen sittet i førersetet. De kjenner landet. En president, som hadde russisk som morsmål, står opp for Ukrainas uavhengighet. Det ukrainske folket er samlet i kampen for egen frihet og felles verdier.

I Afghanistan ble regimene, under Sovjetunionens så vel som USAs invasjon, oppfattet som nikkedukker for utenlandske aktører. Sovjetunionen og USA satt i førersetet. President Ghani rømte da en ledelse trengtes. Manglende forståelse for afghanske nasjonale særtrekk har spilt inn. Arbeid for å svekke oligarker og korrupsjonen i Ukraina, fikk aldri sin parallell i Afghanistan. Der fikk rentier-staten og korrupsjon operere fritt.

Afghanerne mangler en samlende nasjonal visjon. Landet preges av spenninger mellom etniske og religiøse grupper, og kjønn. De har samlet seg mot fremmed inntrengning. I Ukraina slåss de for felles verdier. Om et land skal komme styrket ut av en krig handler ikke minst om befolkningen oppfatter den som en kamp for en felles visjon!

Petter Bauck har fulgt Afghanistan i over 50 år og kommer ut med boken Afghanistan – landet midt imellom på Frekk Forlag, hvor han ser på landets historie som viktig for forståelsen av landet i dag. Han var ambassaderåd i Ukraina fra 2016 til 2020.

Powered by Labrador CMS