KULTUR

Nik. Brandal og Øystein Sørensen skriver blant annet om Arbeiderpartiets revolusjonære vending på 20-tallet.

Den norske politiske kulturen er et bolverk mot ekstremisme

Gang på gang har det norske demokratiet møtt ekstremistiske strømninger med sindighet og balanserte mottiltak. Det viser boken Det norske demokratiet og dets fiender, 1918-2018. Men motstandsdyktigheten mot det autoritære er ikke noe vi bør ta for gitt.

Publisert Sist oppdatert

Tidlig i 1940, like før invasjonen av Norge, utarbeidet den tyske hæren et skriv med «Retningslinjer for opptreden ved personlig kontakt med den norske befolkning». I en kortfattet og tidstypisk sjangerblanding av instruks, analyse og propaganda, fastslås det at «nordmannen» er «tilknappet og tilbakeholden, langsom i tanke og handling», og liker «en hjemmekoselig, behagelig tilværelse». Politisk og militært var nordmennene å anse som temmelig ubrukelige.

«Nordmannen er ytterst frihetselskende og selvbevisst. Han avviser enhver tvang og underkuelse. Han har ingen sans for militær tukt og autoritet. Altså: Unngå ordre, skrik ikke! Det fyller nordmannen med motvilje og er uten virkning.» «Nordmannen har ingen forståelse for krigen. [...] Med ubetydelige unntak finnes det ingen forståelse for nasjonalsosialismens mål. Altså: Unngå politiske diskusjoner».[1]

Nazi-Tysklands militære etterretningstjeneste hadde altså liten tro på Norge som fruktbar mark for nasjonalsosialismens prosjekter. Og de var inne på noe, i hvert fall om vi skal tro historikerne Øystein Sørensen og Nik. Brandal. I boka Det norske demokratiet og dets fiender, 1918-2018 argumenterer de for at ekstremistiske og revolusjonære ideologier og bevegelser, det være seg venstrerevolusjonære, høyreautoritære, fascistiske, islamistiske eller nasjonalsosialistiske, har hatt store vanskeligheter med å få politisk gjennomslag i Norge, og at dette er langt fra tilfeldig.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS