SPALTIST

Alle de rødgrønne foreslår økte skatter i sine alternative budsjetter. Det vil få konsekvenser for norske bedrifter, deres ansatte og deres eiere, skriver Mathilde Fasting.

Rødgrønne skatteøkninger

Samtlige rødgrønne partier foreslår økte skatter. Hvilke konsekvenser vil det kunne få for norske bedrifter etter stortingsvalget?

Publisert

Alle de rødgrønne partiene foreslår økninger i formuesskatten. Noen av dem foreslår også arveavgift, skjerpet utbytteskatt og skjerpet selskapsskatt. Dette vil få konsekvenser for norske bedrifter, deres ansatte og deres eiere. Bedrifter som har ligningsverdier fra 10 millioner kroner og oppover, er det vi kaller mellomstore og store, altså bedrifter som har sentral betydning for verdiskaping og arbeidsplasser.

Med Arbeiderpartiets forslag til alternativt budsjett for 2021 vil skatten på næringsformuer om lag dobles.

Arbeiderpartiets alternative budsjett foreslår å skjerpe verdsetting av formue som er investert i bedrifter, med over 50 prosent. Videre skjerpes formuesskattesatsen til 1,1 prosent for ligningsformue opp til 20 millioner kroner, og til 1,3 prosent for formuer over. Kombinert blir derved formuesskatten på bedrifter og arbeidsplasser flest økt med mellom 88 og 120 prosent.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS