DEBATT

Valgomaten muslimerstemmer.no reduserer norske muslimer til religiøse utøvere i det norske samfunnet – ikke fullverdige borgere, skriver innleggsforfatterne.

Tror Islam Net at norske muslimer ikke bryr seg om mer enn trosspørsmål?

DEBATT: Valgomaten muslimerstemmer.no beviser dessverre hvor reaksjonære og gammeldagse ytterpunktene av norsk islam er.

Publisert Sist oppdatert

Det kryr av valgomater i disse dager, noen bedre enn andre. En av de mer oppsiktsvekkende, og etter vårt syn problematiske, er «Muslimerstemmer.no». Denne undersøkelsen har valgt ut 45 politiske spørsmål – visstnok de viktigste for norske muslimers interesser – og rangert dagens ni stortingspartier ut fra opplevd standpunkt i disse sakene.

Blant de 45 spørsmålene, gruppert i temaene «ritualer», «bekledning», «muslimhat», «flyktninger og utenriks», «organisasjonsliv» og «barn og familieliv», finnes det ikke ett eneste spørsmål som ikke handler om religiøs identitet.

Vi mener dette radikale sneversynet er svært problematisk. Valgomaten reduserer norske muslimer til religiøse utøvere i det norske samfunnet – ikke fullverdige borgere.

Valgomatens begrensning av temaer tilsier at norske muslimer ikke er særlig interessert i verken klimakrisen eller naturkrisen, økonomiske forskjeller, skatt og avgifter, oppvekst og utdanning eller boligpolitikk – saker som befolkningen under ett i ulike undersøkelser har sagt at er viktige i dette stortingsvalget. Det som folk flest i Norge bryr seg om, skal altså ikke bety noe for en minoritet som tilsvarer opp mot 4 prosent av Norge.

Det er tull. Muslimer er lærere, snekkere, renholdere, direktører og konsulenter – akkurat som resten av oss. Selv om det er variasjoner, har muslimer de samme samfunnsinteressene som alle andre. En muslim blir ikke mer lykkelig enn en annen nordmann dersom kloden koker over, eller de økonomiske forskjellene blir for store – selv om hen opplever høy grad av religionsfrihet.

En rekke fremstående imamer og aktivister er dessverre dårlige forbilder for sine trosfeller når de gjennom uttalelser i valgomaten gir inntrykk av noe annet, og dermed reduserer sine trosfeller til én snever identitet. En norsk muslim har rett til en identitet som inkluderer mye mer enn rollen som troende. Rommet til å utvikle et slikt mangfold tror vi er viktig for å kunne oppleve full integrering i det norske samfunnet, med de muligheter det gir.

I Norge er vi først og fremst en del av fellesskapet. Vi er nordmenn, trøndere og drammensere. Vi deltar i velforeninger, FAU og idrettslag. I tillegg kan og bør vi velge oss et mangfold av personlige identiteter. Du skal ha rom i Norge til å leve ut disse uten diskriminering – inkludert det å være troende – såfremt du ikke plager andre.

Å redusere oss til enkeltidentiteter gjør oss fattigere som samfunn. Suksessformelen til annerledeslandet Norge er at vi klarer å være fellesskap og mangfold samtidig – ikke kun ulike grupper som kjemper mot hverandre om ressurser og interesser. Dette gir oss motstandsdyktighet mot den radikale identitetspolitikken som river og sliter i mange land i disse dager, fra ulike sider av det politiske spekteret – og som Muslimerstemmer.no gir et godt eksempel på.

De fleste norske muslimer er godt integrerte, deler det norske samfunnets verdier, og befinner seg langt fra standpunktene til salafistiske Islam Net, som er den mest kjente organisasjonen blant de ti aktørene som står bak «muslimerstemmer.no».

Valgomaten beviser dessverre hvor reaksjonære og gammeldagse ytterpunktene av norsk islam er. Ifølge testen er alt det følgende innenfor norske muslimers viktigste interesser:

kjønnsdelt svømmeundervisning, omskjæring av barn, lukkede og kjønnsdelte koranskoler, blasfemiparagraf, innskrenking av ytringsfrihet, hindre kartlegging og tilsyn av religiøs undervisning, hindre kvinnerepresentasjon i organisasjonsledelser – og å hindre at det lages samfunnskontrakter mellom stat og trossamfunn for å fremme integrering.

Islam Net, som med over en halv million følgere i sosiale medier har mulighet til å utøve stor påvirkning på norske muslimer, velger å bruke sin innflytelse for å fremme stokk konservative holdninger som går på tvers av verdiene til det liberale norske samfunnet – og for å forsøke å redusere norske innbyggere til noe mindre enn det de fortjener å kunne være.

Det er Islam Net naturligvis i sin fulle rett til, men vi håper norske muslimer velger å se bort fra denne testen ved årets valg, og heller orienterer seg innenfor en bredde av alle de politiske sakene som påvirker livsløpet til dem og deres familier.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS