DEBATT

Christine Thomassen, nestleder i Creo

LO bløffer ikke om hybridpensjon

DEBATT: Pensjonseksperten svarer Johan Osuldsen.

Publisert Sist oppdatert

I sitt innlegg i Minerva 11. oktober hevder Johan Osuldsen at LO bløffer om hybridpensjon. Han mener Creo ikke kan redegjøre for sine standpunkter, at vi ikke lytter til frilanserne, og at vi ikke aksepterer andre meninger enn våre egne.

Pensjonslovgivningen gir, slik vi ser det, lite rom for egne standpunkt eller meninger, fra Creo eller andre. Enten er det slik, eller ikke. Creo/LO driver i hvert fall ikke med egne tolkninger av lovverket, men støtter oss til tung pensjonsfaglig erfaring og kompetanse. Osuldsen stiller spørsmålet om det er troverdig når Creo og LO sier at man «vil komme like godt eller bedre ut med en hybridpensjon». Det enkle svaret er; ja. Begrunnelsen kan dere lese her; hvor aktuar og partner i Actecan, Sissel Rødevand, gjør rede for hybridpensjonsordning og frilansere (midlertidig ansatte), og sammenlikner hybridpensjon og innskuddspensjon for denne gruppen. Rødevand har lang og bred erfaring innen forsikring og pensjon, spesielt innenfor privat tjenestepensjon, og har deltatt i en rekke offentlig utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet.

LO/Creo påstår ikke ting vi ikke har fullt belegg for. Hva ville LO/Creo tjene på å ikke ivareta våre egne medlemmer, faste eller midlertidige ansatte? Svaret gir seg selv.

Denne uken har Finansdepartementet bekreftet Finanstilsynets konklusjon om at det er fullt mulig å gi frilansere med korte oppdrag opptjening i en hybridpensjon. Videre har 21 frilansere i Trondheim Symfoniorkester, som har hybridpensjon, skrevet en støtteerklæring der de blant annet skriver at «frilanserne er godt ivaretatt i TSOs pensjonsordning, og tjener opp pensjon fra første krone, uavhengig av lengde på vikariat/ansettelsesforhold».

Jeg tror vi da oppsummert kan konstatere at LO bløffer ikke om hybridpensjon.

Powered by Labrador CMS