DEBATT

LO-bløff om hybridpensjon

DEBATT: Hybridpensjon er til stor ugunst for frilanserne slik den er i dag.

Publisert Sist oppdatert

Frilanserne mister inntekter og arbeid pga. teaterstreiken. Forestillinger avlyses, utsettes eller settes på vent. Det er LO og Creo som har gått til streik. De kan prøve å legge skylden på Spekter, men den som går til streik må selv være klar over hva som kan bli følgene. At frilanserne taper penger og går uten arbeid er Creo og LOs ansvar. Christine Thomassen i Creo innrømmer ikke dette.

Frilanserne var en av gruppene som hadde det tøffest under pandemien. Som midlertidig ansatte opplevde frilanserne utsatte premierer, inntektstap som næringsdrivende, bråstopp for nye oppdrag osv. NAV sine ordninger var ikke rigget for frilanseres lappeteppeøkonomi av lønn og næring, og frilanserne endte med langt under 60 prosent utbetalt støtte, i flere tilfeller nede på 40 prosent. Og hadde du f.eks. brukt 2019 til å skrive manus, musikk eller lignende, og derav hatt minimale inntekter det året, ville du endt opp med nesten ikke noe fra NAV i 2020. Dette vet Creo.

Ja, Creo har vært aktive overfor frilanserne under pandemien, noe frilanserne har satt stor pris på. Men så åpnet samfunnet opp igjen og da gikk Creo til streik. Frilanserne mistet jobb og inntekter igjen. Det er dette Christine Thomassen kaller å «alltid kjempe frilansernes sak». Jeg tror mange frilansere ikke forstår hva hun mener. Creos kamp for frilanserne ender i dette paradokset: Vi kjemper frilansernes sak, men vi skal bare ta fra dem jobbene og pengene en stund først.

Thomassen syns at jeg burde ringt Creo før jeg skrev i Minerva. Saken er at jeg stilte flere spørsmål direkte til Creos ledelse på sosiale medier i dagene før jeg skrev artikkelen. Ja, Creos ledelse var til stede i disse trådene, men jeg fikk ikke svar. Dette unnlater Thomassen å nevne i sin artikkel i Minerva.

Jeg jobbet godt sammen med flere i Creos dyktige team da jeg var leder av Norsk Sceneinstruktørforening. Frilanserne er også veldig glade for LOs arbeid med innskuddspensjonen. Creos ledelse har selv sagt at ved «innføringen av egen pensjonskonto er et vesentlig, strukturelt element på plass». Egen pensjonskonto er bra, og fungerer i dag utmerket sammen med innskuddspensjonen, som har bransjens beste betingelser.

Det er to ting frilanserne trenger svar på:

· Om hybridpensjonen blir like god som innskuddspensjonen, og

· Om hybridpensjonen blir like enkel å forvalte.

Creo peker på at Trondheim Symfoniorkester (TSO) har en god ordning. Dette er en ordning for vikarer. Jeg har spurt Thomassen og ledelsen i Creo om vikarordningen er sammenlignbar med frilansernes midlertidige ansettelser, men får ikke noe svar. Om barnehageordningen Thomassen nevner i sin Minerva-artikkel er sammenlignbar, svarer hun heller ikke på.

Hvis man leter i jungelen av offentlige dokumenter, får man svar på hvordan hybridpensjonen vil arte seg for frilanserne:

For midlertidig ansatte vil det være en fordel å være medlem av en innskuddspensjonsordning. Da vil frilanseren/medlemmet automatisk få etablert en egen pensjonskonto, og all opptjening av pensjon hos fremtidige arbeidsgivere med innskuddspensjon vil plasseres på denne. Dette gir ingen praktisk administrasjon for frilanseren, i motsetning til hva som er tilfellet for en midlertidig ansatt med flere korte medlemskap i hybridpensjon.

Og hold dere fast, nå blir det veldig teknisk:

Frilansere, i en fremtidig hybridløsning, vil i løpet av et arbeidsliv samle en rekke pensjonsbevis. Disse kan evt. slås sammen, hvis de har lik utbetalingstid.

Dersom pensjonsholdningen er mindre enn ca. kr 50 000 eller lavere (0,5G), får man en IPS (Individuell pensjonssparing). Frilansere må administrere og finansiere disse IPS-ene selv. Dette avtales mellom frilanseren og «leverandøren». Det er flere leverandører, men de investerer ulikt, og man må betale et forvaltningshonorar for dette, med individuelle kostnadstariffer/priser.

Det er utopisk at frilansere skal klare å følge opp dette. En frilanser kan komme til å sitte igjen med et utall pensjonsbevis og IPS-er gjennom en karriere. Mange frilansere vil antageligvis måtte leie hjelp, som vil bli en ekstra utgift. Mulig at Creo har tenkt å betale ekstra kostnader, og ta jobben med oppfølging for sine frilansmedlemmer. Det bør de svare på. Kanskje Creo har fått til en spesialavtale med Sparebank1 – der de individuelle pensjonskontoene for frilanserne er i dag ­– hvor dette er enklere? Det bør de også svare på.

Hybridpensjon er til stor ugunst for frilanserne slik den er i dag. Innskuddspensjonen er derimot som skapt for frilanserne, med maksimal innskuddssats og minimalt med oppfølging.

Thomassen og Creo sier at «alt er avklart». Leter man i offentlige dokumenter, eller kontakter eksperter på pensjonsfeltet blir det tydelig at det som er avklart er at frilanserne får en noe dårligere pensjon, med ekstremt mye mer komplisert oppfølgingsarbeid.

Likevel mener Thomassen og Creo at man «vil komme like godt eller bedre ut med en hybridpensjon». Er dette troverdig? Overfor frilanserne ser det ut som om LO/Creo bløffer om hybridpensjon. Dette må LO/Creo oppklare.

Thomasen mener at jeg skaper usikkerhet og forvirring overfor frilanserne med min artikkel. Jeg mener at Thomassen og Creo/LO må forklare om hybridpensjonens meget kompliserte struktur stemmer eller ikke.

Creos måte å argumentere på overfor frilanserne, minner om autokrati, enevelde. Creo forklarer ikke sine standpunkter, de bare fastslår at de har rett. Bare Creo skjønner hva som er best for frilanserne. Frilanserne skjønner ikke sitt eget beste. Mener man noe annet enn Creo, har man enten misforstått, blitt villedet eller bidrar til forvirring. Det fins andre måter å lytte til frilanserne på.

Min erfaring fra arbeidet med Creo er at det er mange kloke hoder i organisasjonen. Creo og LO burde gjennom sin klokskap klart å skjerme frilanserne i denne konflikten. At dette ikke har skjedd er en gåte.

Creo/LO vet utmerket godt at ingenting er avklart før avtalen med Spekter er i boks. Det finnes ingen ny avtale mellom LO og Spekter pr i dag, derfor er dette ikke avklart. Det kan ta måneder eller år å få i land en ny avtale. I mellomtiden mister frilanserne jobb og penger. Frilanserne får sette sin lit til Riksmekleren.

Hybridpensjonen slår dårligere ut for frilanserne enn dagens innskuddspensjon. Men det finnes en løsning: LO kan garantere mellomlegget hvis hybridpensjonen innføres.

Powered by Labrador CMS