DEBATT

Gratis og profittfri utredning til regjeringen fra Civita

Regjeringen sliter med noe som er veldig enkelt

Publisert

I budsjettforhandlingene med Ap og Sp i fjor høst fikk SV gjennomslag for å «nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor».

Det såkalte nullprofitt-utvalget skulle egentlig bli satt ned innen mars. Men det skjedde ikke. I april innrømmet regjeringen at den var noe forsinket, men det ble opplyst fra Kommunal- og distriktsdepartementet at «regjeringen tar sikte på å oppnevne utvalget innen sommeren».

Nå har Stortinget tatt sommerferie, og det er enda ikke utnevnt noe nullprofitt-utvalg.

Dette er en vanskelig sak for regjeringen. Det er tross alt SV som vil alle kommersielle ressurser til livs. Regjeringen består egentlig av mer pragmatisk orienterte partier.

Men det betyr ikke at dette er noe som burde være så vanskelig for regjeringen. Mandatet er svært stramt. Det trengs egentlig ikke noe utvalg i det hele tatt. Resultatet er gitt på forhånd.

Hvis private aktører ikke har lov til å ha overskudd og/eller ta ut utbytte i en gitt sektor, vil det offentlige måtte stå for alle deler av produksjonen i denne sektoren. Noen få ildsjeler og ideelle aktører kan muligens bidra litt. Men også dette blir vanskelig. Ideelle aktører bruker ofte overskudd ett sted til å støtte ideell virksomhet et annet sted. For eksempel tjener flere ideelle aktører penger fordi de sitter med tomter som de får en viss avkastning på. Hvis dette blir forbudt, forsvinner også de ideelle.

Profitt – eller muligheten til å gå med overskudd – er en viktig driver for alle private selskaper.

Hvis ikke det er lov til å tjene penger, finnes det ingen incentiver eller muligheter for private til å levere tjenester til befolkningen. Nærmest ingen vil binde sin kapital (les sparepenger) i noe som ikke gir avkastning. Profitt er dessuten en drivkraft som gjør at vellykkede løsninger spres, fordi det premierer de som er innovative og lykkes.

Når så det offentlige til slutt driver tilnærmet alt av velferdstjenestene, vil velferdsstaten levere dyrere og dårligere tjenester til befolkningen.

Vi vet, tross alt, mer om det offentlige der det er en viss konkurranse med private. Konkurranse fører til mer transparens i det offentlige. Uten private innslag har vi ingenting å sammenligne det offentlige med. All erfaring viser da at tjenestene blir mindre effektive, mindre brukerorienterte og mindre innovative, slik at både kostnadene på tjenestene øker og kvaliteten på tjenestene blir dårligere.

Slik. Nå er regjeringen kvitt denne hodepinen. Denne utredningen skal regjeringen få helt gratis fra Civita. Og ikke nok med det – Civita er en profittfri organisasjon!

Powered by Labrador CMS