DEBATT

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem

Venstresiden ødelegger boligmarkedet

AUF vil ta bolighaiene, men ender med å straffe de unge.

Publisert

Astrid Hoem lanserte AUFs forslag for å løse problemene i utleiemarkedet: De vil gjøre det enda dyrere ved å fjerne utleiers mulighet for rentefradrag. Målet oppgis ikke å være hensynet til leietakere men hensynet til å «ta» utleierne som omtales som spekulanter. Lykkes AUF vil utleier måtte legge på prisene ytterligere og enda flere utleieleiligheter vil fjernes fra markedet fordi utleie ikke lønner seg. Stakkars studenter!

Tidligere skaffet det offentlige et stort flertall av studentene bosted via samskipnadene. Det sikret at flinke unge kunne studere selv om de ikke kom fra en familie med god økonomi. Det var en god og sosial løsning. Slik er det ikke lenger og de aller fleste studentene leier nå privat. 

Så hvorfor har det blitt så dyrt?

Her i Oslo har man skapt et underskudd på mindre boliger rett og slett ved i praksis å forby bygging av leiligheter under 35 kvadratmeter gjennom den såkalte bolignormen. Dermed er det for få leiligheter tilgjengelig for studenter og unge enslige etablerere og når det er for lite av noe stiger prisene. Normen gjelder riktignok ikke fullt ut i ytre by, men også her stilles det ofte krav om større leiligheter og med flere års saksbehandlingstid i byggesaker tar rett og slett ikke utbygger sjansen på å foreslå mange små leiligheter i nye prosjekter. Man vil ikke risikere avslag på byggesøknaden

AUF antyder også i intervjuet at utleie er en lønnsom business hvor pengene bare strømmer inn. Det var kanskje slik for noen år siden, men ikke nå lenger. Det er nemlig slett ikke gratis å eie, det er ikke engang billig. Investerer du i en bolig for utleie i dag og låner f.eks 3 millioner må du i beste fall ut med omkring 150 000 i året i renter. Så kommer avdrag, felleskostnader og vedlikehold i tillegg samt utgiftene ved kjøp og salg. Leier du ut for mindre enn 20 000 i måneden vil du tape penger. 

Utleie lønner seg altså ikke lenger, og taperne på det er ikke investorene som bare flytter penger til noe lønnsomt i stedet. Taperne er de unge. Ikke bare er utleieboliger blitt for dyre, men det er altfor få av de leilighetene som tidligere fungerte som inngangsport til boligmarkedet. Problemet er ikke skapt av «bolighaier», men av politikerne selv. Det private markedet ønsker jo å bygge flere av de billigste leilighetene og unge ønsker å kunne leie og kjøpe dem. Men de får ikke lov og hinderet for dette er politisk, og i hovedsak skapt av venstresiden.

AUFs Sandra Tenud bekymrer seg i et innlegg i VG 2 februar for «boligspekulanter», men her kan hun ta det helt med ro. Ingen spekulanter investerer i utleieleiligheter. Det tar for lang tid å få avkastning på pengene og risikoen for verditap i et fallende marked er for stor. Spekulantene foretrekker OBOS-leiligheter eller andre andelsleiligheter som kan kjøpes og videreselges etter kort tid. Det fungerer i et stigende marked, men er for risikabelt nå.

Dersom AUF virkelig ønsker å redusere inngangsprisen på leiligheter kan de kanskje begynne med å påvirke innad i eget parti. Markedet trenger: Raskere saksbehandlingstid i boligsaker, flere mindre leiligheter, lavere renter og inflasjon, samt lavere skatter og avgifter. I et velfungerende marked vil man da ha tilstrekkelig med leiligheter og utleier kan leie ut billigere uten å tape penger.

Powered by Labrador CMS