DEBATT

Vil gjennomgå svar og rutiner på ung.no

Bufdir beklager at en 16- åring på ung.no som vurderte å fjerne begge brystene, ble anbefalt å kontakte privat plastisk kirurg. Svaret er nå fjernet, og Bufdir gjennomgår rutinene for svartjenesten på ung.no.

Publisert Sist oppdatert

Bufdir har det redaksjonelle ansvaret for ung.no, for å fordele spørsmål til ulike fagpersoner, for rutiner for hvordan spørsmål skal besvares, og for interne rutiner for kontroll av innholdet.

Ung.no besvarte 48.000 spørsmål i fjor, rundt 70 prosent av dem var helserelatert. Bufdir legger vekt på at svarene ungdommene får er både korrekte og relevante, og at de blir gitt uten urimelig ventetid. Ung.no har derfor avtale med rundt 200 personer med ulik fagkompetanse som svarer på spørsmålene. Disse rådgiverne har forpliktende kontrakter med ung.no. I mange tilfeller jobber rådgiverne i andre offentlige virksomheter, innenfor helse, utdanning, kriminalomsorg og på andre fagfelt. Vi bruker også rådgivere fra privat sektor.

Med det store antall spørsmål og svar, og med mange rådgivere, vil det alltid være en risiko for at noen svar ikke er gode nok.

Etter den aktuelle saken der rådgiver gir et svar som Bufdir ikke står inne for, gjennomgår vi nå rutinene våre. Vi kontrollerer om rutinene blir fulgt, og vurderer også om rutinene er hensiktsmessige og tilstrekkelige.

Slik skal ung.no svare

Våre rutiner for ung.no er at svarene vi gir må være av generell karakter og inneholde råd og veiledning, men ikke ha karakter av behandling. Rådene som gis på ung.no skal ikke anses som helsehjelp etter helsepersonelloven. Det som skrives skal være faglig korrekt og tilpasset ungdommen. Svarene skal være klare og tydelige, uten rom for misforståelser. Det som skrives må kunne representere ung.no og ikke kun fagpersonen selv.

Bufdir har basert kvalitetssikringen av innholdet på at det er fageksperter som svarer. I redaksjonen i Bufdir gjennomføres stikkprøvekontroll av svarene.

Ung.no har periodisk trening av alle rådgiverne for å sikre konsistens og kvalitet i svartjenesten. Deltakelse i denne treningen er pålagt. Redaksjonen gir i tillegg rådgiverne felles oppdateringer og veiledning, og det blir sendt ut nyhetsbrev til alle hver måned.

Går gjennom flere svar fra helsesykepleier og sexolog

Fagpersonen som svarte jenta på 16 som vurderte å fjerne brystene sine, har kjønnsidentitet som spesialitet. Bufdir er i dialog med rådgiveren om svaret og bakgrunnen for det. Vi vurderer også om det er grunn til å gjennomføre en fullstendig kontroll av alle svarene fra denne rådgiveren.

Powered by Labrador CMS