KOMMENTAR

NRKs klimapropaganda når nye høyder

I et nytt klipp gjengir NRK anbefalinger til mennesker med potensielle angstlidelser om ikke å oppsøke hjelp, men i stedet la seg kurere ved å stemme på et «skikkelig klima- og miljøparti».

Publisert Sist oppdatert

I et nylig publisert videoklipp gjør NRK seg til talerør for direkte anbefalinger om hvilke partier personer med potensielle angstlidelser bør stemme på.

Klippet starter med at klimapsykolog Erik Nakkerud forklarer angstlidelser som «kroppens alarmsystem», utformet for å varsle sinnet om farer. Dette alarmsystemet kan ifølge Nakkerud selv også «overreagere». Da vil folk også kunne «ha nytte av å gå i terapi».

Men når det kommer til klimaangst, er det etter Nakkeruds syn ikke mulig at de som lider av dette har en overreaksjon. Det er ikke «falsk alarm», sier han, og legger derfor til at man ikke behøver «å ta med seg klimaangsten inn i terapirommet».

I stedet anbefaler Nakkerud personer som lider av klimaangst, å omfavne «energien» fra denne angsten til å engasjere seg i organisasjoner og politiske partier som har «skikkelig klima- og miljøpolitikk». Nakkeruds bergrunnelse er at det er «bedre å ha angst sammen med noen andre, enn å være alene». Til dette budskapet klipper NRK inn demonstrasjoner for en annen klimapolitikk enn den som føres i dag.

Dette i seg selv er allerede en ekstremt ladet form for kommunikasjon fra Nakkerud og NRK, men tospannet nøyer seg ikke bare med dette: Nakkeruds neste tips for å håndtere angsten din er nemlig en anbefaling om hvilke partier de med klimaangst bør stemme på: «Stem på et politisk parti til høsten som har skikkelig klima og miljøpolitikk, og overbevise andre om det samme sier», tilføyer Nakkerud som en av tre faglige anbefalinger.

Hele klippet kan ses her.

Klippet kan derfor vanskelig betraktes som noe annet enn et overtramp mot presseetikken, NRK-plakaten og psykologers egen profesjonsetikk.

For å starte et sted er det selvsagt mulig at Nakkerud har rett i at en del mennesker som lider av «klimaangst» ikke har noe i terapirommet å gjøre. Men angst er likevel per definisjon en overdreven reaksjon. Det er derfor grunn til å tro at mange mennesker som utvikler dette, har en underliggende sårbarhet som gjør det riktig å søke hjelp for hvordan man skal håndtere dette. At en psykolog kommer med en generell anbefaling til mennesker med mulige psykiske lidelser om ikke å oppsøke hjelp, er potensielt helseskadelig for menneskene anbefalingen er rettet mot. I sin helhet er denne anbefalingen derfor grovt uforsvarlig.

Når det kommer til NRKs publisering av klippet, er dette også et eklatant brudd NRK-plakatens bestemmelser om at kanalen «skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet».

Å gjengi anbefalinger om hva noen skal stemme på i stortingsvalget som slags kur for psykiske lidelser, er det diametralt motsatte av å opptre som en nøytral allmennkringkaster. Til NRKs forsvar kan det kanskje sies at det ikke gis noen anbefaling av akkurat hvilke partier som har «skikkelig klima og miljøpolitikk», men dette er likevel utvilsomt et svært ladet budskap om hva folk skal benytte stemmeretten sin til, forkledd som helsefaglige råd.

At slikt glir gjennom hos allmennkringkasteren, indikerer at noen av NRKs redaksjonelle miljøer er så politisk homogene at de ikke evner å forstå hvordan dette ser ut fra et annet politisk ståsted. Den beste illustrasjonen på hvor hårreisende dette er, er nemlig å erstatte denne angstlidelsen med en annen, og trekke tilsvarende konklusjoner: Kanskje NRK vil publisere en video der en fagperson kan anbefale mennesker som lider av krigsangst å stemme på et «skikkelig forsvarsparti»? Eller kanskje kunne man til og med anbefalt mennesker med mye fremmedfrykt om å engasjere seg i et «skikkelig innvandringskritisk parti»?

Det tror jeg neppe kommer til å skje med det første.

Powered by Labrador CMS